Αίτημα κατεπείγουσας παρέμβασης για την ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-13

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε αίτημα κατεπείγουσας παρέμβασης στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, για την ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων από
το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-13.

Δείτε την επιστολή εδώ.

Comments

Αίτημα κατεπείγουσας παρέμβασης για την ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-13 — 1 Comment

  1. Pingback: Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών συμβάσεων του ΕΣΠΑ 2007-13 | ΣΕΓΜ