Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ

Στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ της 27/05/2008 ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί από το μέλος Δ.Σ. Γ.Ντουνιά.

Comments are closed.