Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Ιανουάριος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε» του Ιανουαρίου 2018.

Comments are closed.