Δελτίο Τύπου για Π.Δ. Μητρώου Μελετών

16 Απριλίου 2007
Το σχετικό δελτίο τύπου έχει σταλεί στον Τύπο κι έχει ήδη δημοσιευτεί. Αποφασίστηκε κι η κοινοποίηση προς τα μέλη.

Έκθεση WATEC στο Ισραήλ, 12 – 14.09.2017

Στις 12-14 Σεπτεµβρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Τελ Αβίβ, η διετής διεθνής έκθεση και συνέδριο WATEC.

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνονται και παράλληλες εκδηλώσεις (επενδυτικό συνέδριο για start-ups, αναπτυξιακή και χρηµατοδοτική σύνοδος για τα ύδατα, κ.ά.). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Σωκράτης Φάμελλος θα παραστεί στο συνέδριο ως επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα www.watec-israel.com ή να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Τελ Αβίβ (ecocom-telaviv [at] mfa [dot] gr)

Εγκύκλιος για την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS

Εκδόθηκε, σήμερα, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης η αρ. πρωτ. 83942/27.07.2017 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”».

Με την Εγκύκλιο διευκρινίζεται ρητώς ότι «η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα».

Κατά συνέπεια, εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ (και τα στελέχη αυτών) που δεν παρέχουν υπηρεσίες απευθείας σε ιδιώτες (π.χ. μελέτες οικοδομικών αδειών, σύνταξη ιδιωτικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη δηλώσεων ή ενστάσεων κτηματολογίου και δασικών χαρτών, κ.λπ.) δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν και να διαθέτουν τερματικό POS.

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Πρόκειται ουσιαστικά για ενοποίηση των τριών εκδόσεων του αντίστοιχου Κανονισμού του Ν. 3316/05, με επικαιροποίηση στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία (Ν. 4412/16 και Ν. 4014/11).

Όπως είχε ζητηθεί από τον ΣΕΓΜ, ορίζεται ρητώς η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού για όλες τις συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (βλ. Άρθρο ΓΕΝ.1).

Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30.7.2017 και μετέπειτα.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Υ.Α. υπ’ αριθ. 15649/5.4.2016 (Β΄ 923) σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Χώρας» εξακολουθεί να ισχύει.

Δύο ελληνικές υποψηφιότητες, μέσω του ΣΕΓΜ, για τα βραβεία FIDIC 2017

Με δύο σημαντικά έργα συμμετέχει η χώρα μας στον διαγωνισμό της FIDIC για την απονομή των βραβείων των καλύτερων έργων για το 2017.

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΓΜ, ως μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη FIDIC, υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για τα έργα:

 1. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ: “BETAPLAN Ventourakis – Tavaniotis & Associates S.A.”, ”ΟΜΕΤΕ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και “LDK Consultants SA”, και
 2. Γέφυρα Τσακώνας, στο οποίο συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ: “ΔΟΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”, “TEAM H-M Α.Ε.” και “ENVECO A.E.”.

Η προεπιλογή των προς βράβευση υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθεί εντός του Αυγούστου, ενώ η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή (Gala Dinner & Awards Ceremony) στο πλαίσιο του FIDIC International Infrastructure Conference που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2017 στην Ινδονησία.

RPBW_SNFCC_0515_008TSAKONA BRIDGE

Έντονος προβληματισμός για το μέλλον στην εκδήλωση του ΣΕΓΜ για τα νέα Μητρώα

Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ειδική εκδήλωση για το νέο Μητρώο Συντελεστών παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (MH.T.E.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του Ν. 4472/17, καθώς και ιδέες και προτάσεις για το υπό σύνταξη Π.Δ. με το οποίο θα γίνει η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των νέων Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, πειθαρχικές διαδικασίες, κ.λπ.)

Ακολούθησε συζήτηση, από την οποία διεφάνη έντονος προβληματισμός των μελών του Συνδέσμου για το μέλλον, τόσο σε σχέση με την εγχώρια αγορά όσο και με τον διεθνή χώρο, αλλά και σημαντική διαφοροποίηση απόψεων και προσεγγίσεων στα περισσότερα θέματα.

Κατά την επικρατούσα, πάντως, άποψη τα νέα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια εγγραφής και κατάταξης, ώστε να εισφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του κλάδου, της ελαχιστοποίησης της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας υγιών επιχειρήσεων με σύγχρονες δομές και οργάνωση και δυνατότητες συστηματικής και ανταγωνιστικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη, όμως, και τη σημερινή κατάσταση και δεδομένα των ελληνικών μελετητικών εταιρειών. Βεβαίως, όπως όλοι συμφώνησαν, τα ανωτέρω θα έχουν ουσία και νόημα μόνο στην περίπτωση που η εγγραφή και η κατάταξη στα μητρώα θα είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

19496172_10213824560477112_1058628605_o

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 29-31/03/2018

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου) τον Μάρτιο του 2018.

Το Συνέδριο απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της χώρας, τη Βιομηχανία, τις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, τα ΑΕΙ και τους Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος καθώς και στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση Κατασκευών
 2. Διαστασιολόγηση – Συμπεριφορά Κατασκευών
 3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
 5. Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 6. Προκατασκευή  – Σύμμεικτες Κατασκευές
 7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία
 8. Έρευνα και Καινοτομία :
  1. στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου
  2. στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
  3. στα Ειδικά Σκυροδέματα
  4. στα Σύνθετα Υλικά
 9. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων

Συμμετοχή με εργασία – αποστολή περιλήψεων:

Οι σύγχρονες προκλήσεις προδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου παράλληλα με την κλασσική θεματαλογία, για την οποία όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Συνεδρίου που θα είναι:

«Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλοντος »

Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18.7.2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση skyrodema [at] central [dot] tee [dot] gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την τροποποίηση των συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 (απόφαση 44/09-06-2017 της Αρχής), η οποία παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Ειδικότερα, με την Οδηγία αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις των επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, προσεγγίζονται και αποσαφηνίζονται, κατά το δυνατόν, τα ιδιάζοντα νομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την τροποποίηση των συμβάσεων, όσο αυτές διαρκούν, σε σχέση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων.

Εγκύκλιος 11/2017 για τα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», με την οποία διευκρινίζεται η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, η οποία με σχετική τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1994) είναι η 15η Ιουλίου 2017.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ως άνω Κανονισμός αποτελεί κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των προϊσχυόντων ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοσίων έργων με επιμέρους παρεμβάσεις-προσθήκες οι οποίες παρατίθενται στην Εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι την ανωτέρω ημερομηνία (15/7) ξεκινά και η ισχύς των της πρόσφατης Υ.Α. περί καθορισμού «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων.

2η Έκδοση ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16

Ολοκληρώθηκε η 2η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4430/2016 (Α’ 205), Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227), Ν. 4446/2016 (Α’ 240), Ν. 4447/2016 (Α’ 241), N. 4456/2017 (Α’ 24), Ν. 4465/2017 (Α’ 47), Ν. 4468/17 (Α’ 61), Ν. 4469/17 (Α’ 62) και του Ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Επίσης, περιλαμβάνει παραπομπές στις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης (στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου στα οποία προβλέπονται), καθώς και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεύχος Εργασίας αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του.

Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα αυτή έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

EXOF

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος, εκτός των σημαντικών διατάξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την υποχρέωση εφαρμογής της γνωστής 3ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:

Θέσπιση δυνατότητας παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος ασυμβιβάστου που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ και, τελικώς, νομοθετείται, παρά τις αντιδράσεις και την πλήρη διαφωνία του ΣΕΓΜ, της EFCA και της FIDIC (ο Σύνδεσμος βοήθησε, όσο κανείς άλλος, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού με τους θεσμούς, εξασφαλίζοντας και σχετικές επιστολές από την EFCA και τη FIDIC).

Διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.

Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Για τη σύνταξη του εν λόγω Π.Δ. έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο η συνεργασία με τον ΣΕΓΜ. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι σημερινές διατάξεις περί μητρώων (βλ. άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05), με τις παρακάτω τροποποιήσεις.

 • Άρθρο 119: Δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05).

Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διερευνά, μέσω επαφών με τα μέλη, τη σκοπιμότητα προγραμματισμού μιας εσωτερικής εκδήλωσης, με σκοπό την κατάστρωση της πολιτικής και των προτάσεων του ΣΕΓΜ ενόψει της σύνταξης του Π.Δ. για τα μητρώα, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες των νέων ρυθμίσεων για τις μελετητικές επιχειρήσεις.

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2017 (απόφαση 31/2017 της Αρχής), σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 (του ν. 4412/2016).

Η νέα αυτή Οδηγία έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, κάτω των ορίων, αναλύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διασαφηνίζοντας νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης και σχολιάζοντας διεξοδικά τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής ειδικά για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, αποτυπώνοντας υπό μορφή πινάκων τους σχετικούς κανόνες.

Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την αποφυγή δημοπράτησης μελετών ως «γενικές υπηρεσίες»

Με επιστολή του ο ΣΕΓΜ ζητά από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών τη ρητή διευκρίνιση και την τροποποίηση/διόρθωση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών.

Αφορμή για την παρέμβαση αυτή ήταν το γεγονός ότι σε πρόσφατο ενημερωτικό σεμινάριο για τον Ν. 4412/16 δόθηκε η εσφαλμένη ερμηνεία στους συμμετέχοντες ότι «όποιες μελετητικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν αφορούν αμέσως ή εμμέσως τεχνικό έργο υπάγονται στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και όχι στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» και ότι, ως εκ τούτου, για την ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μελετών (π.χ. υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και κατοχή ανάλογης τάξης και κατηγορίας πτυχίου, εφαρμογή Κανονισμού Αμοιβών, κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΓΜ, τόσο κατά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου, όσο και κατά την κατάθεση αυτού στη Βουλή, είχε επισημάνει ότι οι ορισμοί των εδαφίων 9(α) και 9(β) της παραγράφου 1 και των εδαφίων 6(α) και 6(β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 ελλοχεύουν σημαντικό κίνδυνο εσφαλμένης ερμηνείας για την υπαγωγή της σύμβασης και δημιουργίας προβλημάτων.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων: Διαχείριση Έργων και Προοπτικές Ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 12 – 14 Οκτωβρίου του 2017.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.fragmata2017.gr.

Παρέμβαση ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την κράτηση υπέρ ΕΜΠ

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή για την άμεση διόρθωση εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης.

Το εν λόγω έγγραφο εστάλη από το ΥΠΕΝ στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης χωρικής τους αρμοδιότητας) και αναφέρει εσφαλμένως ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ, οι οποίες όμως έχουν καταργηθεί.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ για το θέμα, ακόμα και σήμερα πολλές Υπηρεσίες «απαιτούν» την καταβολή κρατήσεων υπέρ του μη υπάρχοντος πλέον ΤΣΜΕΔΕ (!) και υπέρ ΕΜΠ (κυρίως για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4393/16, αλλά και για μεταγενέστερες), με αποτέλεσμα οι μελετητικές επιχειρήσεις να «αναγκάζονται» να καταβάλουν τις κρατήσεις αυτές, καταχρηστικώς και άνευ νομικού ερείσματος. Δυστυχώς, το γεγονός αυτό καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, την πλήρη αδιαφορία και την αναλγησία της δημόσιας διοίκησης για τον ιδιωτικό τομέα και, ιδίως, για τον μελετητικό και τεχνικό, εν γένει, κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας.

Νέα παρέμβαση ΣΕΓΜ για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Κατόπιν ενημέρωσής μας περί συνέχισης της καταχρηστικής ερμηνείας των διατάξεων και «υποχρέωσης» μελετητικών γραφείων στην καταβολή εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ για τις συμβάσεις πoυ συνήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16, ο ΣΕΓΜ απέστειλε στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας νέο κατεπείγον αίτημα  για τη ρητή διευκρίνιση και την ενημέρωση όλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών περί αυτού που ορίζει ο νόμος, δηλαδή ότι μετά την 6η Ιουνίου 2016 δεν καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ στις διενεργούμενες πληρωμές μελετητικών και συμβουλευτικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύναψης αυτών.

Μετά τα νέα μέτρα και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τι;

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 85/12.05.2016 ο νέος Ν. 4387/16 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Ο ΣΕΓΜ, όπως και το σύνολο των επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων της χώρας, έχει εκφράσει την πλήρη διαφωνία του με τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν, με τις οποίες:

 • Επιβαρύνονται με επιπλέον εισφορές τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αυτών.
 • Μειώνεται ευθέως και σε υπερθετικό βαθμό το εισόδημα της πλειονότητας των στελεχών των επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες (πολυτεχνειακών και πανεπιστημιακών σπουδών). Η μείωση αυτή είναι αδύνατον να καλυφθεί από τις επιχειρήσεις, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο που ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων έχει υπεισέλθει σε υπερκρίσιμη κατάσταση ως προς τη βιωσιμότητά του. Επισημαίνεται, δε, προς αποκατάσταση της αληθείας σε σχέση με τις διάφορες δηλώσεις και αναφορές περί δήθεν εκμετάλλευσης εργαζομένων, ότι το μοντέλο της αυτοαπασχόλησης των επιστημόνων που στελεχώνουν και εργάζονται στις μελετητικές επιχειρήσεις (μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, οικονομολόγοι, δικηγόροι, κ.ά.) δεν επινοήθηκε, δε συντηρήθηκε και δεν προστατεύτηκε (επί δεκαετίες) από τις επιχειρήσεις, αλλά από την ίδια την πολιτεία. Και το μοντέλο αυτό δε μπορεί να περιοριστεί, εάν αυτός είναι ο στόχος τελικώς, με τον βίαιο και απαράδεκτο τρόπο που προβλέπει ο νέος νόμος.
 • Μειώνονται περαιτέρω οι δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων για συστηματική και ανταγωνιστική δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπό το δεδομένο της σημαντικής μείωσης της εγχώριας ζήτησης.
 • Καταργείται, με συνοπτικές διαδικασίες και άνευ ουσιαστικού διαλόγου, το ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή το Ταμείο που χρηματοδοτούν επί δεκαετίες οι μελετητικές επιχειρήσεις, εισφέροντας το 2% του Κύκλου Εργασιών τους (!), προκειμένου να διασφαλίζουν αφενός τις εγγυοδοτικές ανάγκες τους, αφετέρου αξιοπρεπείς ιατροφαρμακευτικές και συνταξιοδοτικές παροχές στα στελέχη-εργαζόμενους αυτών.
 • Είναι αμφίβολη η δυνατότητα κάλυψης των εγγυοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων από το προβλεπόμενο προς ίδρυση Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπό τη δεδομένη κατάσταση και συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος.

Περαιτέρω, ο ΣΕΓΜ εκφράζει την πλήρη διαφωνία του και για τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος, αλλά και για τις επικείμενες που έχουν δημοσιοποιηθεί, τόσο για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Όπως, de facto, έχει αποδειχθεί η συνεχής ασφαλιστική και φορολογική (έμμεση και άμεση) επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων συντηρεί και επιμηκύνει τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και εμποδίζει, εάν όχι αποκλείει, την ανάκαμψη και τη στροφή της οικονομίας προς την ανάπτυξη.

Ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων που προαπαιτούνται για τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Υπό τις σημερινές συνθήκες, πρέπει αμέσως να δρομολογηθούν και να θεσπιστούν μέτρα για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση του ιδιωτικού τομέα και των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, και μόνον αυτές, στήριζαν, στηρίζουν και θα συνεχίζουν να στηρίζουν την εθνική οικονομία, εφόσον δημιουργηθούν συνθήκες διασφάλισης της βιωσιμότητας, ανάκαμψης και ανάπτυξης αυτών.

Ειδικώς για τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, πρέπει τάχιστα να υλοποιηθούν τολμηρές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις, οι οποίες -εκτός από την ανάκαμψη του κλάδου- θα εισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας και θα δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων (brain drain):

 • Κατάστρωση και θέσπιση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβάνοντας στους βασικούς στόχους τη διαμόρφωση ενός εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί και θα ευνοεί τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές και με πραγματικές δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών στις διεθνείς αγορές.
 • Θεσμοθέτηση ενός απλού και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, βασισμένο στις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και στις επιτυχώς εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές (EuropeAid, EBRD, World Bank, KfW, κ.ά.).
 • Επαναπροσέγγιση του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου από την εθνική οικονομική διπλωματία και σχεδιασμός ειδικών και στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας αυτού (ειδικές δράσεις για χώρες στόχους, χρήση/εκμετάλλευση ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα, δημιουργία clusters, lobbying, εγγυοδοτική και πιστοληπτική στήριξη, κ.ά.).
 • Ανάθεση συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των Διαχειριστικών Αρχών, με σκοπό την ταχεία έναρξη και την απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με έμφαση στις δράσεις που αφορούν νέα έργα με υψηλό δείκτη αποδοτικότητας και μεσο‐μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας.
 • Προγραμματισμός και ανάθεση των συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ωρίμανση και την υλοποίηση όλων των νέων τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Προώθηση όλων των προβλεπόμενων αποκρατικοποιήσεων.
 • Αξιοποίηση του πακέτου Juncker με έργα ουσιαστικής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.
 • Ανάθεση των υπολοίπων συμβάσεων κτηματογράφησης και δασικών χαρτών, με σκοπό την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου της χώρας.
 • Διασφάλιση χρηματοδότησης (π.χ. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο) και ταχεία ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών μελετών πολεοδόμησης (Α’ και Β’ κατοικίας).
 • Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των εθνικών και των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων, με πρωτεύον κριτήριο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και προοπτικές.
 • Σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για την ορθολογική αξιοποίηση της μοναδικής (σε μήκος, σε αισθητική και σε περιβαλλοντική αξία) ακτογραμμής της χώρας μας και, εν συνεχεία, ανάθεση συμβάσεων μελετών πολεοδόμησης Β’ κατοικίας ή/και τουριστικής αξιοποίησης.
 • Αλλαγή του παρωχημένου και αναποτελεσματικού μοντέλου παραγωγής δημοσίων έργων και καθιέρωση – εφαρμογή της διεθνούς πρακτικής: επιτελική δημόσια διοίκηση υποβοηθούμενη από εξωτερικό Σύμβουλο, μελετητής, κατασκευαστής, με διακριτούς ρόλους και ευθύνες.
 • Ανάθεση συμβάσεων για τη σύνταξη και θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων περιεχομένων και παραδοτέων, καθώς και μεθοδολογίας προεκτίμησης αμοιβών, για κάθε είδος και κατηγορία μελέτης.
 • Σύσταση φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», με συμμετοχή του δημοσίου και των επιχειρηματικών συνδέσμων, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες καλές πρακτικές στην Ευρώπη, καθώς και τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στην παραγωγή τεχνικών έργων.

Προφανώς, ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, και μπορεί να συμπληρωθεί με ιδέες και προτάσεις δράσεων με αναπτυξιακό πρόσημο. Γενικώς, πρέπει να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία ότι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου έχει άμεση επιρροή και θετική επίπτωση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Κανένα τεχνικό και αναπτυξιακό έργο ή πρόγραμμα και κανένα επενδυτικό σχέδιο δε μπορεί να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί χωρίς την εμπλοκή και τη συμμετοχή συμβούλων – μελετητών.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν οι μελετητικές/συμβουλευτικές επιχειρήσεις δεν έχουν αντικείμενο και συρρικνώνονται, όπως την παρούσα περίοδο συμβαίνει στη χώρα μας, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ή δεν έχουν δρομολογηθεί μέτρα και δράσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και την είσοδο σε αναπτυξιακή τροχιά. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε μια οικονομία προϋποθέτουν διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών…

Νέες προθεσμίες έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ

Στο άρθρο 37 του νόμου 4482/2016 (ΦΕΚ 102Α/25-07-2016) του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο: «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει:

α) Την 25η Ιουλίου για:

 • Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
 • Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

 • Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
 • Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές.
 • Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»

Σχετικώς αναφέρεται ότι σε συνάντηση του ΣΕΓΜ με την ΕΑΑΔΗΣΥ στις 26/7/2017 υπήρξε ενημέρωση ότι τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν Υποδείγματα Προκηρύξεων για δημόσιες συμβάσεις έργων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία θα μπορούν με κατάλληλες τροποποιήσεις να χρησιμοποιούνται και για τις συμβάσεις μελετών που ανατίθενται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Στον προγραμματισμό της ΕΑΑΔΗΣΥ είναι η έγκαιρη (εντός Σεπτεμβρίου) έκδοση Υποδειγμάτων Προκηρύξεων για τις συμβάσεις μελετών με ανοικτή διαδικασία και κριτήρια ανάθεσης είτε τη συμφερότερη προσφορά (τεχνική και οικονομική προσφορά) είτε τη χαμηλότερη τιμή. Επίσης, κατόπιν αποδοχής αιτήματος του ΣΕΓΜ, υπήρξε δέσμευση για την έκδοση, το συντομότερο δυνατό, Υποδειγμάτων Προκηρύξεων για ανάθεση συμβάσεων μελετών με την κλειστή διαδικασία (προεπιλογή).

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις», Ιούνιος 2017

Δημοσιοποιήθηκε το 5ο τεύχος (Ιούνιος 2017) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, την επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» και αποτελεί μια ανταποδοτική υπηρεσία του ΣΕΒ προς τα μέλη του, την οποία αξιοποιεί ο ΣΕΓΜ για την ενημέρωση των εταιρειών – μελών του.

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις μελέτες των δασικών χαρτών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2373/12.07.2017 η υπ’ αριθ. 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, η οποία θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 13 έως και 25 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο και η ακρίβεια του τελικού προϊόντος του έργου.

Επιπλέον, καθορίζονται οι ενιαίες τιμές για τις μονάδες φυσικού αντικειμένου των μελετών κατάρτισης και επικαιροποίησης των δασικών χαρτών.

Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις μελέτες κατάρτισης των δασικών χαρτών του υπολοίπου της χώρας που πρόκειται να προκηρυχθούν συντόμως (ήδη η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού).

Ειδική Έκθεση ΣΕΒ για τη διαφθορά

Στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει θέσει ο ΟΗΕ με ορίζοντα το – όχι και τόσο μακρινό – 2030, όπου έχει δεσμευθεί και οφείλει να αναλάβει δράση και η Ελλάδα, ο Στόχος 16 περιλαμβάνει συγκεκριμένους υποστόχους για τη μείωση της διαφθοράς, την αύξηση της διαφάνειας, τον περιορισμό των παράνομων χρηματικών ροών και την βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία. Είναι σαφές ότι σε ένα περιβάλλον όπου ενδημεί η διαφθορά, βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς αποστερεί πολύτιμους πόρους από την εθνική οικονομία, πλήττοντας σοβαρά και εξίσου όχι μόνο το κράτος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και την απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο, την ποιότητα των δημόσιων αγαθών και εν τέλει την κοινωνική ευημερία. Αποτελεί ένα σημαντικότατο αντικίνητρο για τις επενδύσεις που έχει ανάγκη να προσελκύσει η χώρα μας για να ξεφύγει από την κρίση και πλήττει το κύρος και τη φήμη της επιχειρηματικότητας.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων διακρίνονται δυστυχώς από αποσπασματικότητα και περιορισμένη βούληση της πολιτείας να θεραπεύσει στη ρίζα τους, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής, τις πρακτικές που γεννούν, αναπαράγουν και διογκώνουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Αντίστοιχα και οι Θεσμοί αντιμετωπίζουν εν πολλοίς διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως μαρτυρά η απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς στα κατά σειρά μνημόνια. Έτσι, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να παραμένουν φτωχά και η πίστη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς και την ικανότητα της αγοράς νααυτορρυθμίζεται, εξακολουθεί να πλήττεται. Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2016 στην 69η θέση σε σύνολο 176 χωρών στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας και το 40% των επιχειρήσεων στη χώρα θεωρεί ότι η διαφθορά και το έλλειμμα διαφάνειας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη λειτουργία τους (Έρευνα Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ «Ο σφυγμός του επιχειρείν», Ιούλιος 2017).

Δείτε εδώ το πολύ ενδιαφέρον Special Report του ΣΕΒ για τη διαφθορά.

Σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ το 2ο τρίμηνο 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος) το 2ο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την οικονομία κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών (GMCCI – Οικονομική Συγκυρία), η οποία είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2016 συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η περίοδος αυτή –τρία συνεχόμενα τρίμηνα– είναι η μακρότερη από την αρχή του 2014, που παρουσιάζεται διαρκής βελτίωση των ως άνω προσδοκιών.

Τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση παραμένουν η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η υψηλή φορολογία. Ακολουθούν η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Αποτελέσματα Δείκτη GMCCI για το β’ τρίμηνο 2017

Έκδοση νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 η υπ’ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

Πρόκειται για τον νέο ΚΕΝΑΚ, με το οποίο καθορίζονται:

 1. η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
 2. οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,
 3. το αντικείμενο και τα περιεχόμενα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), καθώς και
 4. τα πλήρη περιεχόμενα και στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Περαιτέρω, καθορίζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες διεξάγονται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4122/2013.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού προβλέπεται η έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στον Κανονισμό και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Ο νέος ΚΕΝΑΚ τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ανωτέρω ΤΟΤΕΕ, οπότε και καταργείται ο ισχύοντας ΚΕΝΑΚ (ΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/2010, ΦΕΚ Β’ 407.

Πολύ ενδιαφέρουσα η εσπερίδα του ΣΕΓΜ για το νέο ασφαλιστικό σύστημα

Με υψηλή συμμετοχή στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ειδική εσπερίδα με θέμα «Το νέο ασφαλιστικό σύστημα από τη σκοπιά των μελετητικών επιχειρήσεων».

Η εκδήλωση είχε βασικό ομιλητή τον κ. Διονύση Ρίζο, Δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένο στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος ανέλυσε το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης του Ν. 4387/2016, όπως έχει διαμορφωθεί και διευκρινιστεί μέχρι σήμερα, από τη σκοπιά των μελετητικών

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας στα βασικά θέματα που απασχολούν τις εταιρείες (εισφορές των μετόχων, των μελών Δ.Σ., των απασχολούμενων με Δ.Π.Υ. σε μόνιμη ή περιοδική ή περιστασιακή βάση και των υπαλλήλων, συσχέτιση ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών διατάξεων, κ.ά.).

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία απαντήθηκε πλήθος ερωτήσεων που είχε προετοιμάσει το Δ.Σ., αλλά και τέθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Περαιτέρω, τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί από τον κ. Δ. Ρίζο η έκδοση Ειδικού Τεύχους με τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν από τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου (για την παραλαβή του τεύχους θα γίνει σχετική ανακοίνωση).

Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα συνέταξε την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την έκθεση η ρωσική οικονομία παρουσίασε σημαντικά σημάδια ανάκαμψης κατά το 2016, μετά από την ύφεση που σημειώθηκε το 2015. Κύριοι παράγοντες πίσω από την εικόνα αυτή ήταν η προσαρμογή της ρωσικής οικονομίας στις εξωγενείς δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησαν η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν εις βάρος της Ρωσίας από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, λόγω της στάσης της στην κρίση της Ουκρανίας.

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2337Β/10.07.2017 η υπ’ αρ. οικ. 178679/4.7.2017 Απόφαση του Υ.Π.ΕΝ. “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η προηγούμενη όμοια ΥΑ οικ.188343/23.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4508) και γίνεται καθορισμός:

 1. του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,
 2. του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
 3. της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,
 4. των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου,
 5. του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, και
 6. του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ.

Νέα Έρευνα του ΣΕΒ «Ο σφυγμός του επιχειρείν»

H πρώτη ετήσια έρευνα γνώμης του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ με τίτλο: «Ο σφυγμός του επιχειρείν», η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της MRB, καταγράφει ότι, κατά την εκτίμηση των Ελληνικών επιχειρήσεων, η αγορά αρχίζει μεν να σταθεροποιείται, χωρίς ωστόσο να έχει πειστεί ότι η χώρα θα επιστρέψει σύντομα στην ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της κάθε επιχείρησης, τελικά, εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηριοποίησης και το μέγεθός της. Ενδεικτικά, κλάδοι όπως οι κατασκευές και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα, την ώρα που οι οργανωμένες επιχειρήσεις της μεταποίησης με εξαγωγική δραστηριότητα, του κλάδου των υπηρεσιών και μεταφορών, της πρωτογενούς παραγωγής και του τουρισμού διαβλέπουν, ήδη, καλύτερες προοπτικές. Συμπερασματικά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα, όπως άλλωστε σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, οι μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα στην κρίση, καθώς και καλύτερες προοπτικές ανάκαμψης.

Δείτε περισσότερα.

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τους λόγους αποκλεισμού από διαγωνισμούς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/2017 (απόφαση 42/30-05-2017 της Αρχής) με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Ειδικότερα, στην Οδηγία αυτή αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, και επιχειρείται συσχετισμός με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (Οδηγία 2004/18/ΕΚ και Π.Δ. 60/2007 το οποίο αποτέλεσε την πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο), κυρίως ως προς τις μεταβολές/καινοτομίες που εισάγονται.

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 21/2017 (απόφαση 43/31-5-2017 της Αρχής), σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου στις δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικότερα, με την Οδηγία αυτή επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως αυτός προσδιορίζεται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, αφετέρου η παροχή της πληρέστερης δυνατής ενημέρωσης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τον τρόπο χρήσης της μεθόδου αυτής.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου εφαρμόζεται, πλέον, ευρέως στον διεθνή χώρο, ιδίως για συμβάσεις που δεν έχουν μονοσήμαντα καθορισμένο φυσικό αντικείμενο και τεχνικές λύσεις, καθώς και σε συμβάσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν μέσω σύμμιξης πόρων (blending) από ιδιωτικά και δημόσια χρηματοδοτικά σχήματα.

Fully Updated ASCE 7-16 Now Available

ASCE publishes its signature standard, ASCE/SEI 7-16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.It is the first update to the essential resource in nearly seven years.

The standard will be available in print and as an e-book for purchase in the ASCE Bookstore.
See more here.

ASCE716coverfeatimage-360x327