Δελτίο Τύπου για Π.Δ. Μητρώου Μελετών

16 Απριλίου 2007
Το σχετικό δελτίο τύπου έχει σταλεί στον Τύπο κι έχει ήδη δημοσιευτεί. Αποφασίστηκε κι η κοινοποίηση προς τα μέλη.

Εκδήλωση ΣΕΓΜ «Το ΕΣΗΔΗΣ και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών»

Κατόπιν επιθυμίας πολλών εταιρειών – μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε την οργάνωση ειδικής εκδήλωσης με θέμα «Το ΕΣΗΔΗΣ και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 16:30 (ώρα προσέλευσης-εγγραφών 16:00), στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

Βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι κ.κ. Απόστολος Φρατζέσκος και Αθανάσιος Πανταζής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ και η κ. Γεωργία Καστραντά, Προϊσταμένη Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Επίσης, έχει προσκληθεί ο Συντονιστής του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ «Δημόσια Έργα», κ. Αντώνης Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, ο οποίος θα ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών και τις διαδικασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Στην Εκδήλωση καλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν εκπρόσωποι όλων των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ, καθώς και τα στελέχη αυτών που ασχολούνται με τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Αιτήσεις συμμετοχής (αποκλειστικώς για μέλη του ΣΕΓΜ) μέχρι την 24η/11/2017, με αποστολή e-mail στον Σύνδεσμο (segm [at] segm [dot] gr). Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία όλων των ατόμων της εταιρείας-μέλους που θα συμμετάσχουν.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων, 21 Νοεμβρίου 2017

Τις «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων» θα παρουσιάσουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν οι Τράπεζες: διαθέσιμες λύσεις και προαπαιτούμενα.
 • Παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
 • Παρουσίαση της νέας δράσης του ΕΣΠΑ που πρόκειται να προκηρυχθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

Πρόσκληση Συμμετοχής

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, τηλ. 210 3626236 & 210 3382245.

Εκδόθηκε η απαιτούμενη ΚΥΑ για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ από τις 20/10/2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3821/31.10.2017 η ΚΥΑ 117384/26.10.2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η έκδοση της ΚΥΑ αυτής προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 4412/16 και αφορά ρυθμίσεις ζητημάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που ανατίθενται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έχουν προϋπολογισμό >60.000 ευρώ προ ΦΠΑ, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τις ανωτέρω συμβάσεις έχει ξεκινήσει από τις 20/10/2017.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, δυστυχώς, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πρότυπες προκηρύξεις για την ανάθεση μελετών και συναφών υπηρεσιών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται «πάγωμα» δημοπρατήσεων, καθόσον οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές και φορείς αδυνατούν να συντάξουν τεύχη προκηρύξεων για ανάθεση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ΣΕΓΜ έχει ήδη επισημάνει το θέμα αυτό στην ΕΑΑΔΗΣΥ και έχει ζητήσει σχετική ενημέρωση.

Τέλος, αναφέρεται ότι κατόπιν επιθυμίας πολλών μελών, ο ΣΕΓΜ σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα διοργανώσει (εντός του Νοεμβρίου) ενημερωτική/εκπαιδευτική εκδήλωση για τη λειτουργία και τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε διαγωνισμούς μελετών.

Νέα παρέμβαση για την αναχαίτιση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων

Με πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ, κατόπιν σχετικών συναντήσεων και συζητήσεων, συντάχθηκε και εστάλη στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ, με την οποία επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Η επιστολή/παρέμβαση αυτή, στην οποία διατυπώνονται και προτάσεις κοινής αποδοχής από τους τέσσερις φορείς, εστάλη ενόψει της επαναφοράς προς συζήτηση και έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του σχεδίου Εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88, παρ. 6 του Ν. 4412/16) που έχει συντάξει Ομάδα Εργασίας υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.

Από πλευράς ΣΕΓΜ είναι η πολλοστή παρέμβαση και πρωτοβουλία του για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, τόσο στην παρούσα ηγεσία του υπουργείου όσο και σε προηγούμενες.

Αλλαγές στις ενδικοφανείς διαδικασίες για τα έργα και τις μελέτες από τις 13/10/2017

Με τον Ν.4491/2017 (Α’ 152) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα με τα άρθρα 20 έως 23 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 174, 175 και 198) για τη διοικητική και ένδικη διαδικασία κατά την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών (και έργων).

Συγκεκριμένα, καταργείται το στάδιο της αιτήσεως θεραπείας και καθιερώνεται η υποβολή ένστασης ενώπιον του Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου και, εν συνεχεία, στην περίπτωση απόρριψης προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεταβατική διάταξη η νέα διαδικασία εφαρμόζεται και στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τον Ν. 4412/16.

Σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει».

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού  κλάδου.

Οι κ.κ. Νίκος Βέτας (Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ), Άκης Σκέρτσος (Γενικός Δ/ντής ΣΕΒ) και Κυριάκος Πιερρακάκης (Δ/ντής Ερευνών «διαΝΕΟσις») ανέδειξαν την αναγκαιότητα οικειοθελούς υλοποίησης όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν ταχύρρυθμη, στέρεα και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα και δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να είναι φιλικό και προσελκυστικό στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι κ.κ. Γεώργιος Τζιάλλας, (Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Νικόλαος Αντώνογλου (Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ανδρέας Λουκάτος (ΕΤΒΑ ΑΕ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συνυφασμένους με την ανάπτυξη της χώρας, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στους τομείς αυτούς.

Η κ. Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-20 παρουσίασε το τρέχον πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων Μεταφορών και Περιβάλλοντος και ανέδειξε την απουσία νέων μελετών και την αναγκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση μελετών για νέα έργα και δράσεις στους τομείς αυτούς.

Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής στην αλυσίδα παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης και της αναγκαιότητας ενεργού συμμετοχής του μελετητικού κλάδου στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

Ο κ. Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ανέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προστασίας και προώθησης της υγιούς, οργανωμένης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Κίτσος (Πρόεδρος Κλιμακίου της νέας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) παρουσίασε τον νέο θεσμό προδικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι κ.κ. Γιώργος Κρεμλής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Ε.), Theodoros Axilithiotis (World Bank Group), Ines Ferguson (Chair of EFCA’s European External Aid Committee), Δημήτριος Χαλεπίδης (Διευθυντής Β1 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών), Ηλίας Ξανθάκος (Γ.Γ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Ιωάννης Φωτεινός (SALFO & Associates SA) και Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (Z&A CONSULTING ENGINEERS SA) παρουσίασαν τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις υποβοήθησης από την οικονομική διπλωματία.

Επισημάνθηκε ότι η μικρή, αλλά πετυχημένη, παρουσία των ελληνικών μελετητικών εταιρειών στον διεθνή ανταγωνισμό ανάθεσης μελετών μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένης πολιτικής εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επισήμως από τους εκπροσώπους των Υπ. Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης η αποδοχή σχετικής πρότασης του ΣΕΓΜ προς την Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας και η απόφαση δημιουργίας κοινής ομάδας εργασίας με θέμα την ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιριών στο εξωτερικό, οι οποίες συνιστούν προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές της μελετητικής αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων μορφών χρηματοδότησης μελετών και έργων τόσο στην Αφρική όσο και στις γειτονικές της Ε.Ε. χώρες. Επισημάνθηκε ότι η σύμμειξη (blending) κεφαλαίων της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών φορέων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και θα αφορά ολοκληρωμένα έργα με οικονομική απόδοση. Αντίστοιχα συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τροφοδότες της παγκόσμιας μελετητικής αγοράς.

Ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν και τα θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προοπτικές που προκύπτουν από την πλήρη αξιοποίηση των υλικών, την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι κ.κ. Γιάννης Μυλόπουλος (Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.), Σέργιος Λαμπρόπουλος (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Hellastron), Ιωάννης Καρνέσης (Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Έργων Παραχώρησης Υπ. Υποδομών) και Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων, στις αρχές του «value engineering», καθώς και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων υποδομών, αλλά και έργων αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική απήχηση είχε η πρόταση-πρόσκληση του ΣΕΓΜ στον ΣΤΕΑΤ και στον ΣΕΒ για συνεργασία στη σύνταξη μίας πρότασης Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον τομέα «Κατασκευές/Υποδομές», η οποία να προωθηθεί στην κυβέρνηση προς ένταξη στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 που συζητείται την παρούσα περίοδο. Στην πρόταση αυτή, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, εκτός των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και στοχεύσεων για τον κλάδο, πρέπει να περιληφθεί ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων υποδομών με πρόδηλη εμπορική αξία, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί προς ταχεία αναζήτηση επενδυτών και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, και παράλληλα στην ανάκαμψη του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων. Εφόσον συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία η κατάστρωση του προγράμματος, οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια τον προκαταρκτικό οικονομοτεχνικό σχεδιασμό αυτού. Προτάσεις για μεγάλα έργα υποδομών υπάρχουν πολλές και σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, κ.ά.

Τέλος, οι κ.κ. Γιώργος Κουτίνας (Ανταποκριτής LLOYD’S), Πέτρος Καβάσαλης (Αν. Καθηγητής Παν.Αιγαίου), Πάνος Χατζηπάνος (Πρόεδρος PMI-Greece), Κωστής Καγγελίδης (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ) και Εύα Αγαπάκη (Researcher at University of Cambridge) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής και ενασχόλησης τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εργαλεία σε τομείς όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management) και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (digitalisation, Building Information Modeling).

Ο ΣΕΓΜ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του μελετητικού κλάδου και είναι πάντα διαθέσιμος για συνεργασία με την πολιτεία και άλλους φορείς για τον σκοπό αυτόν. Όπως αναφέρθηκε και στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη της χώρας με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση.

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Πρόκειται ουσιαστικά για ενοποίηση των τριών εκδόσεων του αντίστοιχου Κανονισμού του Ν. 3316/05, με επικαιροποίηση στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία (Ν. 4412/16 και Ν. 4014/11).

Όπως είχε ζητηθεί από τον ΣΕΓΜ, ορίζεται ρητώς η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού για όλες τις συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (βλ. Άρθρο ΓΕΝ.1).

Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30.7.2017 και μετέπειτα.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Υ.Α. υπ’ αριθ. 15649/5.4.2016 (Β΄ 923) σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Χώρας» εξακολουθεί να ισχύει.

Έντονος προβληματισμός για το μέλλον στην εκδήλωση του ΣΕΓΜ για τα νέα Μητρώα

Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ειδική εκδήλωση για το νέο Μητρώο Συντελεστών παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (MH.T.E.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του Ν. 4472/17, καθώς και ιδέες και προτάσεις για το υπό σύνταξη Π.Δ. με το οποίο θα γίνει η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των νέων Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, πειθαρχικές διαδικασίες, κ.λπ.)

Ακολούθησε συζήτηση, από την οποία διεφάνη έντονος προβληματισμός των μελών του Συνδέσμου για το μέλλον, τόσο σε σχέση με την εγχώρια αγορά όσο και με τον διεθνή χώρο, αλλά και σημαντική διαφοροποίηση απόψεων και προσεγγίσεων στα περισσότερα θέματα.

Κατά την επικρατούσα, πάντως, άποψη τα νέα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια εγγραφής και κατάταξης, ώστε να εισφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του κλάδου, της ελαχιστοποίησης της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας υγιών επιχειρήσεων με σύγχρονες δομές και οργάνωση και δυνατότητες συστηματικής και ανταγωνιστικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη, όμως, και τη σημερινή κατάσταση και δεδομένα των ελληνικών μελετητικών εταιρειών. Βεβαίως, όπως όλοι συμφώνησαν, τα ανωτέρω θα έχουν ουσία και νόημα μόνο στην περίπτωση που η εγγραφή και η κατάταξη στα μητρώα θα είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

19496172_10213824560477112_1058628605_o

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 29-31/03/2018

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου) τον Μάρτιο του 2018.

Το Συνέδριο απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της χώρας, τη Βιομηχανία, τις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, τα ΑΕΙ και τους Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος καθώς και στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση Κατασκευών
 2. Διαστασιολόγηση – Συμπεριφορά Κατασκευών
 3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
 5. Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 6. Προκατασκευή  – Σύμμεικτες Κατασκευές
 7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία
 8. Έρευνα και Καινοτομία :
  1. στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου
  2. στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
  3. στα Ειδικά Σκυροδέματα
  4. στα Σύνθετα Υλικά
 9. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων

Συμμετοχή με εργασία – αποστολή περιλήψεων:

Οι σύγχρονες προκλήσεις προδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου παράλληλα με την κλασσική θεματαλογία, για την οποία όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Συνεδρίου που θα είναι:

«Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλοντος »

Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18.7.2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση skyrodema [at] central [dot] tee [dot] gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2η Έκδοση ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16

Ολοκληρώθηκε η 2η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4430/2016 (Α’ 205), Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227), Ν. 4446/2016 (Α’ 240), Ν. 4447/2016 (Α’ 241), N. 4456/2017 (Α’ 24), Ν. 4465/2017 (Α’ 47), Ν. 4468/17 (Α’ 61), Ν. 4469/17 (Α’ 62) και του Ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Επίσης, περιλαμβάνει παραπομπές στις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης (στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου στα οποία προβλέπονται), καθώς και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεύχος Εργασίας αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του.

Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα αυτή έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

EXOF

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος, εκτός των σημαντικών διατάξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την υποχρέωση εφαρμογής της γνωστής 3ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:

Θέσπιση δυνατότητας παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος ασυμβιβάστου που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ και, τελικώς, νομοθετείται, παρά τις αντιδράσεις και την πλήρη διαφωνία του ΣΕΓΜ, της EFCA και της FIDIC (ο Σύνδεσμος βοήθησε, όσο κανείς άλλος, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού με τους θεσμούς, εξασφαλίζοντας και σχετικές επιστολές από την EFCA και τη FIDIC).

Διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.

Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Για τη σύνταξη του εν λόγω Π.Δ. έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο η συνεργασία με τον ΣΕΓΜ. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι σημερινές διατάξεις περί μητρώων (βλ. άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05), με τις παρακάτω τροποποιήσεις.

 • Άρθρο 119: Δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05).

Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διερευνά, μέσω επαφών με τα μέλη, τη σκοπιμότητα προγραμματισμού μιας εσωτερικής εκδήλωσης, με σκοπό την κατάστρωση της πολιτικής και των προτάσεων του ΣΕΓΜ ενόψει της σύνταξης του Π.Δ. για τα μητρώα, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες των νέων ρυθμίσεων για τις μελετητικές επιχειρήσεις.

3η Έκδοση ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16

Ολοκληρώθηκε η 2η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4430/2016 (Α’ 205), Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227), Ν. 4446/2016 (Α’ 240), Ν. 4447/2016 (Α’ 241), N. 4456/2017 (Α’ 24), Ν. 4465/2017 (Α’ 47), Ν. 4468/17 (Α’ 61), Ν. 4469/17 (Α’ 62), Ν. 4472/2017 (Α’ 74), Ν.4478/2017 (Α’ 91), N.4482/2017 (Α’ 102), Ν.4487/2017 (Α’ 116), N.4488/2017 (Α’ 137), Ν.4491/2017 (Α’ 152), Ν.4496/2017 (Α’ 170) και Ν.4497/2017 (Α’ 171).

Επίσης, περιλαμβάνει παραπομπές στις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης (στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου στα οποία προβλέπονται), καθώς και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεύχος Εργασίας αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του.

Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα αυτή έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

 

EFCA Barometer Report, Autumn 2017

Δημοσιεύθηκε το Barometer Report, Autumn 2017, της EFCA. Η Ομάδα Εργασίας (Barometer Task GROUP) συνέταξε την παρούσα έκθεση και την ανάλυσή της βασιζόμενη σε διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων (Νοέμβριος 2017). Οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω έρευνας που πραγματοποιείται από τα μέλη της EFCA ανά χώρα, στις ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Η Ομάδα Εργασίας της EFCA από το 2012 διεξάγει εξαμηνιαίες έρευνες με στόχο να παρέχει πληροφόρηση για τον τομέα των συμβούλων μηχανικών στην Ευρώπη, αναλύοντας τα στοιχεία των προηγούμενων έξι μηνών και τις αναμενόμενες τάσεις για το επόμενο εξάμηνο.

EFCA e-Bulletin Nov 2017

Εκδόθηκε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της EFCA για το Νοέμβριο του 2017.Η EFCA (http://www.efcanet.org) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (European Federation of Engineering Consultancy Associations), μέλος και εκπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΕΓΜ.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.

6o Άραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, 29 και 30/11/2017

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργανώνει το 6ο  Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ με τίτλο “Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον”, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.

Το εν λόγω Φόρουμ, πέρα από το στόχο του να αποτελέσει πλατφόρμα συγκέντρωσης επιφανών επιχειρηματιών και να προσφέρει μοναδικές δυνατότητες προσέγγισης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας από τους Άραβες ομολόγους της και αντιστρόφως, θα διερευνήσει, μέσω των θεμάτων του,  επενδυτικές ευκαιρίες (Κίνητρα και διευκολύνσεις),  ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στη δημιουργία νέας οικονομικής πραγματικότητας χωρίς να παραβλέψει τους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας.

Ελληνικό Προφίλ Φόρουμ

Φόρμα Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: + 30 210-6711 210/ 6773 428 / 6726 882

e-mailchamber [at] arabgreekchamber [dot] gr

www.arabhellenicchamber.gr

Ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017 ο νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη συγκρότηση σε κεντρικό, περιφερειακό και κατά περίπτωση τοπικό επίπεδο, νέων ή την ανασυγκρότηση υπαρχόντων δομών και συλλογικών οργάνων που σχετίζονται με τη δόμηση και την οικιστική ανάπτυξη, όπως: Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), Επιτροπές Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπές Προσβασιμότητας. Εντοπίζεται δε μία προσπάθεια “αποκέντρωσης” της δημόσιας διοίκησης καθώς συνιστώνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και ΚΕΣΥΠΟΘΑ για το Αιγαίο και τη Μακεδονία–Θράκη.

Επίσης, ρυθμίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, το μητρώο μελετητών και επιβλέποντων μηχανικών, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου, ενώ καθορίζονται ρυθμίσεις για τη μεταφορά Σ.Δ. και την επίτευξη περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως η λειτουργία της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων (Δ.Δ.Κ.Χ.), η έκδοση των Τίτλων Μεταφοράς Σ.Δ. και Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Ε.Π.Ι.), ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) και των Περιοχών Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (Π.Α.Ε.Σ.) και οι δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις του Ν. 4178/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (διαδικασίες υπαγωγής, κατηγορίες και εντοπισμός αυθαιρέτων, χρόνος κατασκευής αυθαιρέτων, ρυθμίσεις προστίμων κ.λπ.) .

Τέλος, στο Τμήμα Ε «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΝ» του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες διατάξεις για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, ζητημάτων ενέργειας, κ.ά., όπως:

 • Καθορίζονται οι διαδικασίες για την έγκριση γεωλογικών μελετών που συνοδεύουν ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, ειδικότερα ότι ελέγχονται από γεωλόγους που είναι μέλη του ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ και υπάλληλοι υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνονται δε από τη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι για τις γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Ν. 4447/16 καθώς και ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ, ο έλεγχος και η έγκριση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΝ.
 • Τροποποιούνται διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας (άρθ. 29 Ν. 2508/97) που αφορούν στις αποστάσεις ιδρυομένων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων από εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία. Συγκεκριμένα, η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί ως τα 50μ. μετά από εκπόνηση, πλέον, και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία), πέραν της υδρογεωτεχνικής μελέτης (για τη διερεύνηση κινδύνου μόλυνσης ή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα) που αποτελούσε προαπαιτούμενο βάσει και του πρότερου θεσμικού πλαισίου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στο Πράσινο Ταμείο, μετά από αποφάσεις του Δ.Σ. του, να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα.
 • Ρυθμίζεται μία σειρά ζητημάτων σχετικών με τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, κ.ά.
 • Ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και έγκρισης των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων.

Μελέτη για τον τομέα υποδομών και κατασκευών στην Ισπανία

To Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη συνέταξε Μελέτη για τον τομέα υποδομών και κατασκευών στην Ισπανία, η οποία -μεταξύ των άλλων πληροφοριών- περιλαμβάνει τις χρήσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες των 17 αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας, όπου δημοσιεύονται όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

Αντίο στον Ίνη Μεσαρέ (του Χρήστου Ντάλα)

Στις 13-10-2017 έφυγε ο Ίνης Μεσαρέ.

Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος γνωστός στο συνάφι των μελετητών.

Από τους παλαιούς μηχανικούς που ήξεραν και αγαπούσαν τη δουλειά τους, έβλεπαν το έργο τόσο από μακριά όσο και από κοντά μέχρι την τελευταία κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Καλός συνεργάτης, καλός φίλος με ανεξάντλητο χιούμορ, όλοι έχουν να λένε για έναν ωραίο τύπο.

Πολλοί τον γνωρίσαμε και από τη συμμετοχή του στα κοινά των Μηχανικών. Για χρόνια στο Δ.Σ. του ιστορικού ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), για πολλές θητείες εκλεγμένος στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, με αδιάλειπτη παρουσία σε επιτροπές και ομάδες εργασίας. Πολύτιμη η συμμετοχή του σε αντιπροσωπείες του ΤΕΕ στο εξωτερικό, όπου, εκτός από την επιστημοσύνη, βοηθούσε και η γλωσσομάθειά του.

Γιαννιώτης με μακρινότερη καταγωγή από τη Μεσαριά της Αλβανίας, απ΄ όπου και το επίθετο Μεσαρέ. Με βαριά οικογενειακή ιστορία.

Ο πατέρας του Κενάν Μεσαρέ, σπουδαίος ζωγράφος, δώρισε τα έργα του στο Δήμο Ιωανιτών, από τον οποίο τιμήθηκε.

Ο παππούς του Χασάν Ταξίν Πασάς, αρχιστράτηγος του οθωμανικού στρατού στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο. Διοικητής της Θεσσαλονίκης το 1912, όταν είχε χαθεί ο πόλεμος για τους Οθωμανούς, βρέθηκε στο ιστορικό δίλημμα να αντισταθεί ή να παραδώσει την πόλη αποφεύγοντας την άσκοπη αιματοχυσία. Αποφάσισε να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες και όχι στους προελαύνοντες  Βούλγαρους, που έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Υπάρχει πλούσιο ιστορικό υλικό για το πώς πήρε αυτή την απόφαση “Από τους Έλληνες την πήραμε, σ’ αυτούς θα την παραδώσουμε, τους οποίους άλλωστε γνώρισα και στα πεδία των μαχών”. Για την απόφαση αυτή εξοβελίστηκε από το Οθωμανικό κράτος και πέθανε στην Ελβετία. Από τις άγνωστες λεπτομέρειες που καθόρισαν το έθνος –ποιος ξέρει ποια γλώσσα θα μιλούσαν  σήμερα στη Θεσσαλονίκη αν ήταν άλλος στη θέση του Ταξίν Πασά; Πριν λίγα χρόνια τιμήθηκε από το ΓΕΣ και ο Ίνης σχεδίασε τον τελευταίο τάφο του παππού του έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Συνεργάτες με τον Ίνη από τα παλιά. Συναντηθήκαμε πρώτη φόρα στην ομάδα μελέτης ΕΠΑ 82-84 για την επέκταση του σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, ο ίδιος πολεοδόμος και συντονιστής. Το καλό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια την δική του κάτι που η πόλη του το αναγνώρισε.

Σε μία τελευταία συνεργασία, ταλαιπωρημένοι από το τέρας της γραφειοκρατίας, τάξαμε στους εαυτούς μας ένα τραπέζι όταν θα έκλεινε ένα θέμα που κυνηγούσαμε δέκα χρόνια. Το θέμα έκλεισε λίγες μέρες πριν πεθάνει, το τραπέζι έμεινε μετέωρο.

Special Report ΣΕΒ “Μισθοί & ανταγωνιστικότητα”

Στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματιζόμενων δημόσιων παρεμβάσεών του γύρω από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική αγορά εργασίας, ο ΣΕΒ συνέταξε και δημοσιοποίησε μια ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο “Μισθοί & ανταγωνιστικότητα”.

Είχε προηγηθεί η έκθεση με τίτλο “Το μέλλον της εργασίας”.

Βασικός στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας του ΣΕΒ, η οποία θα κορυφωθεί με την οργάνωση σχετικού Συνεδρίου, είναι να προκαλέσει έναν διάλογο για το μέλλον της εργασίας που θα αναπτυχθεί σε τέσσερεις θεματικούς άξονες: α) Τη θέση της εργασίας στην κοινωνία, β) Τις νέες μορφές απασχόλησης και τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας, γ) Τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας στις επιχειρήσεις και τη σχέση τους με τις νέες μεθόδους παραγωγής και δ) Τη διακυβέρνηση της ρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Συνεχίστηκε η βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ το 3ο τρίμηνο 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος) το 3ο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε νέα σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την οικονομία κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών (GMCCI – Οικονομική Συγκυρία), η οποία είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2016 συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση παραμένουν η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η υψηλή φορολογία. Ακολουθούν η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους και η παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα.

Αποτελέσματα Δείκτη GMCCI για το γ’ τρίμηνο 2017

Ανάπτυξη υποδομών στη Γεωργία και προοπτικές μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΣΕΓΜ από τη Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Γεωργία, μέσα στην επόμενη πενταετία, προβλέπεται μεγάλη αύξηση αναπτυξιακών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών και συναφών συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών διευρυμένες δυνατότητες δραστηριοποίησης.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης που παρέχονται στη Γεωργία, ειδικά μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ (Ιούνιος 2014), για την ανάπτυξη των υποδομών της, αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συμβουλευτικών εταιρειών.

Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν έργα στη Γεωργία μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τιφλίδα, στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia

Τηλέφωνο:00995322942858

Ηλ. Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi [at] mfa [dot] gr

Website: http://www.agora.mfa.gr/ge64

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις», Σεπτέμβριος 2017

Δημοσιοποιήθηκε το 8o τεύχος (Σεπτέμβριος 2017) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, την επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» και αποτελεί μια ανταποδοτική υπηρεσία του ΣΕΒ προς τα μέλη του, την οποία αξιοποιεί ο ΣΕΓΜ για την ενημέρωση των εταιρειών – μελών του.

Greek Exports Awards 2017

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιότητας στα φετινά βραβεία του θεσμού «Greek Exports Awards 2017», που συν-διοργανώνουν για 6η χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Yπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Ethos Awards, επιβραβεύοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

Τα φετινά «Greek Exports Awards 2017» προσκαλούν τις «πρωταγωνίστριες» επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι την 6η Νοεμβρίου στο http://exports.ethosawards.eu/, επιλέγοντας μεταξύ των 19 συνολικά βραβείων στις 4 διαφορετικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στο έργο και στις δραστηριότητες τους.

Βραβείο FIDIC 2017 σε συμμετοχή του ΣΕΓΜ

Στα βραβευθέντα έργα της FIDIC για το 2017 συμπεριλήφθηκε το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», το οποίο είχε προταθεί προς βράβευση μέσω του ΣΕΓΜ.

H απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο πλαίσιο του FIDIC International Infrastructure Conference που διεξήχθη στις 1-3 Οκτωβρίου 2017 στην Ινδονησία.

Πρόκειται για σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας, τον ΣΕΓΜ και τα βραβευθέντα μέλη του, καθόσον συναγωνίστηκαν δεκάδες mega-projects πολύ μεγαλύτερων κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας συμμετείχε στον διαγωνισμό της FIDIC για την απονομή των βραβείων των καλύτερων έργων για το 2017 με δύο σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΓΜ, ως μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη FIDIC, υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για τα έργα:

 • Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που τελικώς βραβεύτηκε (FIDICAWARD of MERIT), στο οποίο συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ: “BETAPLAN Ventourakis – Tavaniotis & Associates S.A.”, ”ΟΜΕΤΕ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”, “LDK Consultants SA” και “HPC PASECO LtD”, και
 • Τη Γέφυρα Τσακώνας, στο οποίο συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ: “ΔΟΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”, “TEAM H-M Α.Ε.” και “ENVECO A.E.”.

Special Report ΣΕΒ “Το μέλλον της εργασίας”

Στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματιζόμενων δημόσιων παρεμβάσεών του γύρω από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική αγορά εργασίας, ο ΣΕΒ συνέταξε και δημοσιοποίησε ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο: “Το μέλλον της εργασίας”.

Βασικός στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας του ΣΕΒ είναι να προκαλέσει έναν διάλογο για το μέλλον της εργασίας που θα αναπτυχθεί σε τέσσερεις θεματικούς άξονες: α) Τη θέση της εργασίας στην κοινωνία, β) Τις νέες μορφές απασχόλησης και τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας, γ) Τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας στις επιχειρήσεις και τη σχέση τους με τις νέες μεθόδους παραγωγής και δ) Τη διακυβέρνηση της ρύθμισης της αγοράς εργασίας.