Διερεύνηση θέματος ΟΑΔΥΚ

Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΕΓΜ θα εξετάσουν το ζήτημα των προβλέψεων σχεδίου Νόμου για τις αρμοδιότητες του ΟΑΔΥΚ σε σχέση με την εκπόνηση μελετών.

Comments are closed.