Εγκύκλιος 14 (14/04/2005)

Έγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.