Εγκύκλιος 28 Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο: ”Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Εγκύκλιος 28 του Υποργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο: ”Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή”. Μπορείτε να κατεβάσετε την Εγκύκλιο εδώ και το ΦΕΚ εδώ.

Comments are closed.