Εγκύκλιος 8 (15/03/2006)

Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2006.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.