Εγκύκλιος E.25 (15/07/2005)

Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.