Εγκύκλιος E.29-2006 (29/11/2006)

Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.