Εγκύκλιος E.3 (20/01/2006)

Α’ Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.