Ενημέρωση για Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ

Το μέλος του ΔΣ κ. Ντουνιάς ενημέρωσε τα μέλη.

Comments are closed.