Εξωστρέφεια

16 Ιουλίου 2007
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για σύσκεψη με θέμα την εξωστρέφεια και για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη με το υπουργείο Εξωτερικών. Συνέπεια αυτού του μνημονίου και σχετικής συμφωνίας είναι η υποχρέωση του ΣΕΓΜ να συμμετάσχει οικονομικά και να αναλάβει οργανωτικά την προετοιμασία film διάρκειας το πολύ 10’ που θα παρουσιάζει έργα και θα προβάλει τους Έλληνες μελετητές. Ορίστηκε ομάδα εργασίας από τους συναδέλφους Π.Πετρακόπουλο, Γ. Καραβοκύρη και Α.Λουκάτο που θα συντονίσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του film. Αποφασίστηκε επίσης να σταλεί σε όλα τα μέλη του ΣΕΓΜ σχετική ενημερωτική επιστολή και πρόσκληση να συμμετάσχουν στην προετοιμασία του film παρουσιάζοντας έργα τους

Comments are closed.