Ερωτηματολόγιο της FIDIC

Το Ερωτηματολόγιο της FIDIC θα απαντηθεί με ευθύνη του Αναπληρωτή Γραμματέα Χ. Δρέττα.

Comments are closed.