Νόμος 3316

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση συνεργασίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ ενόψει των δρομολογούμενων αλλαγών στον Ν.3316. Συμφωνήθηκε –πέρα από το ζήτημα των αλλαγών αυτών- να γίνεται γενική συζήτηση στα επόμενα ΔΣ με στόχο τη διαμόρφωση γραμμής πλεύσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων του νόμου σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κλάδου.

Comments are closed.