Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Mετά την θέσπιση του Ν. 4174/13 (άρθρο 12) και των εξουσιοδοτικών ΠΟΛ 1274/13 και 1065/14, οι επιχειρήσεις του μελετητικού κλάδου αντί να διευκολυνθούν, όπως οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν, ταλαιπωρούνται πρωτοφανώς, ανεξαρτήτως -μάλιστα- από την ύπαρξη η μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε παρεμβατική επιστολή στον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνιο Σαμαρά, αιτούμενο την παρέμβασή του για την άμεση και οριστική επίλυση του ανωτέρω θέματος.

Την αναλυτική επιστολή μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Comments are closed.