ΠΔ 166/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.