ΠΔ 194/79

Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77 «περί μητώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.