Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα – 1ο Τρίμηνο 2018

Εκδόθηκε το Τεύχος 109 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

Δείτε το περιοδικό εδώ.

Comments are closed.