Συνάντηση στο ΕΤΑΕΑ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσε για τη συνάντηση που έγινε στο ΕΤΑΕΑ. Συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή του ΣΕΓΜ στην οποία να διατυπώνονται εγγράφως τα όσα προφορικά παρουσίασε στη συνάντηση.

Comments are closed.