Συνέδριο FIDIC

Έγινε ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Γραμματέα που εκπροσώπησε τον ΣΕΓΜ στο Συνέδριο.

Comments are closed.