Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Με την παρούσα έκθεση γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ το 2012. Το ΔΣ του ΣΕΓΜ, που εκλέχτηκε στις 14/12/2011 για τη διετία 2012 – 2014, έχει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του μελετητικού κλάδου σε … Continue reading

Δ.Τ. 20.12.2012 Στην κρίση να παραμείνουμε δυνατοί και ενεργοί

«Ο ΣΕΓΜ πρέπει να ρίξει όλο το βάρος του, ως κοινωνικός εταίρος, στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το ΕΣΠΑ για τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας με προώθηση έργων και παρεμβάσεων στους πραγματικά κρίσιμους, για την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2011

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2010-Νοεμβρίου 2011. Είναι σαφές ότι η τρέχουσα περίοδος είναι η δυσκολότερη στην πρόσφατη ιστορία … Continue reading

Επιστολή προς Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 30, παρ. 3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι «3.α. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης … Continue reading

Τεχνικός Σύμβουλος για τη διερεύνηση της ανάπτυξης επιφανειακού μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) στη Θεσσαλονίκη

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα. Ο Σύνδεσμός μας έχει μέλη τα Ελληνικά Γραφεία Μελετών και είναι αναγνωρισμένος και έγκριτος συνομιλητής του Κράτους και «Κοινωνικός Εταίρος» με σκοπό ιδίως την εξύψωση της στάθμης των επιστημονικών υπηρεσιών … Continue reading

Αναθέσεις μελετών και υπηρεσιών μηχανικού στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα. Ερχόμενοι στο θέμα της από 3/12/2010 επιστολής σας, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι εξετάσατε με προσοχή τις ανησυχίες που διατυπώσαμε αναφορικά με τις ευθύνες που ανατίθενται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2010

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. Είναι σαφές ότι η τρέχουσα περίοδος είναι η δυσκολότερη στην πρόσφατη ιστορία του κλάδου, λόγω της διεθνούς και … Continue reading

Εξειδικευμένες προτάσεις για τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες

Ο ΣΕΓΜ αναφέρει με συγκεκριμένες αναλυτικές προτάσεις, τους τρόπους για τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου για τις μελέτες. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες

Η μελέτη αποτελεί το βασικό και πρωταρχικό εργαλείο για κάθε είδους στοχευμένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη (κράτους, τοπικής κοινωνίας, δημόσιας ή ατομικής επιχείρησης κλπ.). Αποτελεί εν πολλοίς καθοριστικότερο παράγοντα ακόμα και από την εξεύρεση οικονομικών πόρων, αφού από την μελέτη προκύπτει … Continue reading

Προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας μελετών

Ο ΣΕΓΜ, εκφράζοντας το σύνολο των οργανωμένων γραφείων μελετών, στέκεται αρωγός της πολιτείας στην προσπάθεια για ανάπτυξη της χώρας και προσπαθεί να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2009

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. Κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση … Continue reading

Προτάσεις – Παρατηρήσεις – Σχόλια στο Σχέδιο Νόμου

Προτάσεις – Παρατηρήσεις – Σχόλια στο Σχέδιο Νόμου: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Θέματα του 2009

Έγινε συζήτηση για τα κύρια θέματα που πρέπει να προωθηθούν έως το τέλος του 2009. Συμφωνήθηκε ότι είναι: η πίεση για αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου, το θέμα των βελτιώσεων στο θεσμικό πλαίσιο και η ανάδειξη … Continue reading

Προσκλήσεις του ΕΠΑΝ

Έγινε ενημέρωση από το μέλος του ΔΣ Αντ. Πέππα για προσκλήσεις του ΕΠΑΝ που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις μελετητικές εταιρείες, αλλά φαίνεται να υπάρχουν θέματα επιλεξιμότητας. Συμφωνήθηκε να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα και εστάλη σχετική επιστολή στον ΥΠΑΝ. κ. … Continue reading

Forum Δομικών υλικών

Συμφωνήθηκε να δηλωθεί προς το ΥΠΕΞ και τον ΟΠΕ που έχουν την ευθύνη του συντονισμού από ελληνικής πλευράς των θεμάτων του Forum Δομικών υλικών στην Κωνσταντινούπολη ότι ενδιαφέρον για το ΣΕΓΜ θα παρουσίαζε η εξασφάλιση συμμετοχής τουρκικών μελετητικών εταιρειών.