Επιστολή προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Με αφορμή αίτημα μέλους, συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με την οποία να ζητούνται διευκρινίσεις και να γίνονται επισημάνσεις σχετικά με το ζήτημα των πιστοποιημένων και μη γεωτεχνικών εργαστηρίων.

Συνάντηση στο ΕΤΑΕΑ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσε για τη συνάντηση που έγινε στο ΕΤΑΕΑ. Συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή του ΣΕΓΜ στην οποία να διατυπώνονται εγγράφως τα όσα προφορικά παρουσίασε στη συνάντηση.

Λεύκωμα

Συστάθηκε Επιτροπή για την προετοιμασία του λευκώματος με μέλη: Π. Πετρακόπουλο, Π. Ζαννή, Γ. Ντουνιά και Π. Παναγόπουλο.

Διερεύνηση θέματος ΟΑΔΥΚ

Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΕΓΜ θα εξετάσουν το ζήτημα των προβλέψεων σχεδίου Νόμου για τις αρμοδιότητες του ΟΑΔΥΚ σε σχέση με την εκπόνηση μελετών.

ΕΣΠΑ

Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Επιτροπή Μεταφορών του ΣΕΓΜ για να αρχίσει η προετοιμασία της συμμετοχής μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Προσπελασιμότητα».

Εξωστρέφεια

Έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη συνεργασία με το ΥΠΕΞ για τα θέματα εξωστρέφειας του κλάδου. Ειδικότερα ανακοινώθηκε η συμφωνία για συγχρηματοδότηση λευκώματος με έργα που έχουν κατασκευαστεί με βάση μελέτες ή υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ είτε … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2008

Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί από το προηγούμενο ΔΣ, τέθηκαν νέοι στόχοι και δρομολογήθηκε η επίτευξή τους, όπως επίσης και αντιμετωπίσθηκαν θέματα … Continue reading

Διαμαρτυρία για μελέτες ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

Θα αποσταλεί διαμαρτυρία προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ σχετικά με παρατυπίες που υπάρχουν σε προκήρυξη στατικών μελετών. Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης και ο κ. Ντουνιάς θα φροντίσουν για τη σύνταξή της.

Πιστοποιητικά για αναβάθμιση πτυχίων

Μετά από σχετική συζήτηση να αποσταλεί επιστολή προς τη ΓΕΜ με την οποία να ζητείται να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς και να γίνονται αποδεκτά όλα τα πιστοποιητικά εμπειρίας για την αναβάθμιση των μελετητικών πτυχίων. Συμπληρωματικά μπορεί να καθιερωθεί συγκεκριμένος τύπος … Continue reading

Σχέση EFCA – FIDIC

Συζητήθηκαν τα προτεινόμενα από το ΔΣ της EFCA μοντέλα συνύπαρξης και συνεργασίας με την FIDIC. Ομόφωνα συμφωνήθηκε ο ΣΕΓΜ να τοποθετηθεί υπέρ της άποψης να συμμετέχει η EFCA στην FIDIC, εκπροσωπώντας το σύνολο των συνδέσμων μελών της. Εναλλακτικά αντιμετωπίζεται επίσης … Continue reading

Προετοιμασία Συνεδρίου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του συνεδρίου – και γενικότερα της διαμόρφωσης προτάσεων για τα θέματα του κλάδου από το ΔΣ – έγινε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και γενικότερα τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του κλάδου.

Διαγωνισμός για τα πυρόπληκτα

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι την Τρίτη 27/05/2008 θα δοθεί στην Αίγλη στο Ζάππειο συνέντευξη τύπου, που συνδιοργανώνεται με το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ταυτόχρονα και ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του … Continue reading

Διαγωνισμός για τα πυρόπληκτα – Επικύρωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 8 Μαίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσης από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού των μελετών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για «Πρότυπους τύπους τριών κατοικιών 65, 80 και … Continue reading

Νόμος 3316

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση συνεργασίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ ενόψει των δρομολογούμενων αλλαγών στον Ν.3316. Συμφωνήθηκε –πέρα από το ζήτημα των αλλαγών αυτών- να γίνεται γενική συζήτηση στα επόμενα ΔΣ με στόχο τη διαμόρφωση γραμμής πλεύσης … Continue reading

Περάτωση συμμετοχής κ.Κουρκουμέλη ως εκπροσώπου του ΣΕΓΜ σε επιτροπή της EFCA

Αποφασίσθηκε ο ΣΕΓΜ να μην εκπροσωπείται πλέον στην επιτροπή της EFCA, Committee on Public Procurement. Ο Πρόεδρος ανακοινώνοντάς το, ευχαρίστησε τον μέχρι τούδε εκπρόσωπο του Συνδέσμου στην Επιτροπή κ. Κουρκουμέλη.

Προβλήματα σε προκηρύξεις διαγωνισμών, Παρατυπίες φορέων με αναθέσεις μελετών σε ΑΕΙ

Αναφέρθηκε το θέμα εκπόνησης μελετών από ΑΕΙ, με την ευκαιρία και της διαφήμισης του ΕΜΠ για παροχή υπηρεσιών παρεμφερών με τα μέλη του ΣΕΓΜ. Αποφασίσθηκε να γίνει μια αρχική διερεύνηση με νομικούς συμβούλους για το χειρισμό του θέματος (Επιτροπή Ανταγωνισμού). … Continue reading

Eξωστρέφεια

Ο Πρόεδρος κ. Πετρακόπουλος αναφέρθηκε στην προετοιμασία του φιλμ. Η απόδοση στα αγγλικά έχει περατωθεί, ενώ απομένει η απόδοση στα αραβικά και κινεζικά. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης για την επικείμενη επιχειρηματική αποστολή του ΥΠΕΞ στη Μόσχα στην οποία ο ΣΕΓΜ … Continue reading