Y.A.:”Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφ.‘Εγκρισης Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών&Λιμενικών”

Υπουργική Απόφαση: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφασης ‘Εγκριση Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.Ι.» Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Π.Δ. 136/2011_ΦΕΚ 267 Α/31.12.2011

Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267Α/31.12.2011): Καθορισμός του κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο Κατώτατο ύψος ελεγχόμενων δαπανών: 1.α. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ,) προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά … Continue reading

Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1958/13.1.2012

Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΑΔΑ: ΒΟΧ70-0Β4 , 13.1.2012). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Μητρώο Δεσμεύσεων και ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31.12.2010

Με την παραπάνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή του ΠΔ 113/2010, ορίζεται ότι στο Μητρώο Δεσμεύσεων δε θα καταχωρούνται αναλήψεις νέων υποχρεώσεων εάν προηγουμένως δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ισόποσες με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Συνεπώς οι … Continue reading

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα VII, Πράξη 1/2008

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου ΧΧΧ εάν πρέπει να θεωρηθεί το 1368, οικονομικού έτους 2007, χρηματικό ένταλμα του Δήμου αυτού. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο … Continue reading

Απόφαση 18/10/2006 (2)

Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 18/10/2006 (1)

Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση (30 Δεκεμβρίου 2005)

Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 15/07/2005

Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05. Για … Continue reading

ΠΔ 166/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

ΠΔ 194/79

Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77 «περί μητώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος 3481/06

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ  … Continue reading

Νόμος 3263/04

Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος μελετών 3316/05

Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.31-2006 (30/11/2006)

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν.3316/05 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών … Continue reading

Εγκύκλιος E.29-2005 (03/08/2005)

Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading