Εκδόθηκαν τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων μελετών με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ τα αναμενόμενα νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον … Continue reading

Σημαντική Εγκύκλιος για το ΕΣΠΑ 2007-13

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 90895/ΑΠ 5424/7.9.2015 «Υποβολή αιτήσεων πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)», στην οποία περιγράφονται σημαντικά θέματα και απαιτούμενες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης … Continue reading

Συνάντηση του ΣΕΓΜ με αντιπροσωπεία της CNAEC

Την Τετάρτη 09/09/2015 ο Β΄Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ Γεράσιμος Μολφέσης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Σταύρος Φεσσάς και το μέλος του ΔΣ Βάλια Αντωνίου, παρευρέθησαν σε εκδήλωση-δείπνο που διοργάνωσε η CNAEC (China National Association of Engineering  Consultans) μέλος της FIDIC, σε κινεζικό εστιατόριο στην Αθήνα, … Continue reading

Διαμαρτυρία ΣΕΓΜ για την προκήρυξη σύμβασης με καταχρηστικούς όρους

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου – Τήνου για τους όρους της προκήρυξης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου. Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, αφού αλλοιώνει το γράμμα και το πνεύμα της πρότυπης Προκήρυξης, περιορίζει τον ανταγωνισμό … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για τον ορισμό εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Στρατούλη, για τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (βλ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241/9.4.2015) και σε συνέχεια σχετικής επιστολής, ο ΣΕΓΜ παρενέβη εκ νέου για … Continue reading

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων». Με την Υ.Α. αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθώς το Ταμείο δεν εκδίδει εγγυητικές επιστολές εφόσον το ύψος τους είναι σημαντικό και απαιτείται να ληφθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λόγω της ανυπαρξίας Οργάνου Διοίκησης του Ταμείου. … Continue reading

Πρόθεση συνεργασίας ΣΕΓΜ για την ανακατασκευή του γεφυριού της Πλάκας

Το Γεφύρι της Πλάκας, ένα ιστορικό μνημείο για την περιοχή της Ηπείρου και της χώρας, κατέρρευσε πριν από λίγες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Αν. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, δηλώνοντας την πλήρη διαθεσιμότητα του … Continue reading

Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αίτημα παρέμβασης απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ ΑΕ  για την ακύρωση της απόφασης 619/2014, την ταχεία ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών διαγωνιστικών διαδικασιών (από το 2008 μέχρι σήμερα) και στην έναρξη εκτέλεσης των μελετών του εθνικού κτηματολογίου για το υπόλοιπο … Continue reading

Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς

Κατόπιν και της γνωστής εξέλιξης με την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κατέθεσε «Προσθήκη – Τροπολογία» στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα κάτω όρια … Continue reading

Επιστολή ΣΕΓΜ σχετικά με την προκήρυξη συμβάσεων μελετών χωρίς την εφαρμογή του σχετικού ν. 3316/2005

Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον ΟΛΗΓ (βλ. http://segm.gr/) έλαβε την α.π. 2382/16-6-2014 απαντητική επιστολή της ΟΛΗΓ Α.Ε. με την οποία γνωστοποιείται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έχοντας υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται στους νόμους που εφαρμόζουν οι … Continue reading

Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι λάβαμε από τον ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ τις ακόλουθες προκηρύξεις, για ενδεχόμενο ενδιαφέρον. ΠΑΟΣΥΕΤ_ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ … Continue reading

Έρευνα για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων

Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου (έρευνα) για τις μικρομεσαίες … Continue reading

Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως αναφέρεται από πολλούς), συνολικού προϋπολογισμού €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Σύμφωνα με το ΣΕΣ, ο … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων

Αίτημα παρέμβασης έστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στις αμοιβές των δημοσίων συμβάσεων μελετών. Ο ΣΕΓΜ αιτείται την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών και την άμεση κατάθεση τροπολογίας, με την οποία να καταργηθεί και η πλέον … Continue reading

Διαβούλευση για το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025»

Το Δεκέμβριο 2013 εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των  διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που συγχρηματοδοτούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας για την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020. Στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών και συγκεκριμένα για τον τομέα Μεταφορών, η Ελλάδα … Continue reading

ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014-2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού για κάθε πρόγραμμα τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους σχετικούς εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται την εταιρική σχέση μεταξύ των … Continue reading

Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΣΕΓΜ για θέματα συμβάσεων του Ν. 716/77

Ενόψει σχετικής υπόθεσης που έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕΔΙ προς έκδοση γνωμοδότησης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ζήτησε από τον κ. Π. Χασάπη τις νομικές απόψεις του για κάποια σημαντικά ανακύπτοντα θέματα, τα οποία αφορούν … Continue reading

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΣ 5/3/2014

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑΪΣ, η προγραμματισμένη Ημερίδα του ΣΕΓΜ με θέμα το νέο νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων που συνέταξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση των … Continue reading

Ημερίδα ΣΕΓΜ την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 με θέμα «Συζήτηση επί του νέου νομοσχεδίου περί δημοσίων συμβάσεων»

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ, με θέμα «Συζήτηση επί του νέου νομοσχεδίου περί δημοσίων συμβάσεων» που συνέταξε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και δημοσιοποίησε … Continue reading