ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΓΜ

Σε συνέχεια (α) του εγγράφου με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ159/15.5.2013 της Δ/σης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. (Δ.Ε.Ε.Π.Π.) του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. προς τον ΣΕΓΜ με θέμα ” με θέμα “Μελετητικά Γραφεία που έχουν πιστοποιηθεί με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας” με την οποία ζητήθηκε από τον … Continue reading

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη. Διαβάστε τις προτάσεις του ΣΕΓΜ για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών εδώ … Continue reading

Αποστολή ΣΕΓΜ στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο ταξιδιού του κ. Πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο του ταξιδιού του κ.Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη θα ενημερωθεί το ΥΠΕΞ για τους εκπροσώπους των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στην επιχειρηματική αποστολή. Το ΔΣ του ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο κ. Καραβοκύρη.