Special Report ΣΕΒ “Μισθοί & ανταγωνιστικότητα”

Στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματιζόμενων δημόσιων παρεμβάσεών του γύρω από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική αγορά εργασίας, ο ΣΕΒ συνέταξε και δημοσιοποίησε μια ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο “Μισθοί & ανταγωνιστικότητα”. Είχε προηγηθεί η έκθεση με τίτλο “Το μέλλον … Continue reading

Συνεχίστηκε η βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ το 3ο τρίμηνο 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος) το 3ο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε νέα σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την οικονομία κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Η βελτίωση των προσδοκιών για … Continue reading

Βραβείο FIDIC 2017 σε συμμετοχή του ΣΕΓΜ

Στα βραβευθέντα έργα της FIDIC για το 2017 συμπεριλήφθηκε το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», το οποίο είχε προταθεί προς βράβευση μέσω του ΣΕΓΜ. H απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο πλαίσιο του FIDIC International Infrastructure Conference … Continue reading

FIDIC 2017 Jakarta Conference presentations

Η FIDIC δημοσιοποίησε τις παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου FIDIC 2017 Jakarta Conference, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/sh/9zy5eu5k7j4q1ge/AACvFQ41WxcUqKhbdnpDNC5ba?dl=0 … Continue reading

Special Report ΣΕΒ “Το μέλλον της εργασίας”

Στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματιζόμενων δημόσιων παρεμβάσεών του γύρω από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική αγορά εργασίας, ο ΣΕΒ συνέταξε και δημοσιοποίησε ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο: “Το μέλλον της εργασίας”. Βασικός στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας του ΣΕΒ … Continue reading

INCEPTION Athens Course, 6&7/11/2017

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα INCEPTION “Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D”, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία. Πραγματεύεται την καινοτόμο μοντελοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω μιας … Continue reading

Έναρξη χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για όλες τις συμβάσεις μελετών από 20/10/2017

Όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις 20/10/2017 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που ανατίθενται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έχουν προϋπολογισμό … Continue reading

Αλλαγές στις ενδικοφανείς διαδικασίες για τα έργα και τις μελέτες από τις 13/10/2017

Με τον Ν.4491/2017 (Α’ 152) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα με … Continue reading

International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, 3-9/11/2017

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργανώνει ένα Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2017. Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. … Continue reading

Εγκύκλιος για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσε την αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ-οικ.1583-5.10.2017 Εγκύκλιο με τίτλο «Τροποποίηση της παραγράφου 3.1 της εγκυκλίου Δ22200/30-07-1977 με θέμα “Οδηγίες για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Πρωτ. ΒΜ3/21417/17-08-1984 εγκύκλιο της … Continue reading

Αλλαγές στην ενδικοφανή διαδικασία για τις μελέτες

Στο Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», και συγκεκριμένα στα άρθρα 20-23 τροποποιούνται οι διατάξεις … Continue reading

Σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει». Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και … Continue reading

Μεγάλη επιτυχία είχε το Συνέδριο 2017 του ΣΕΓΜ

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει», το οποίο διεξήχθη στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στη Θεσσαλονίκη. Κατά γενική ομολογία, το Συνέδριο του ΣΕΓΜ είχε μεγάλη επιτυχία … Continue reading

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις», Αύγουστος 2017

Δημοσιοποιήθηκε το 7ο τεύχος (Αύγουστος 2017) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες … Continue reading

EFCA e-Bulletin Sept 2017

Εκδόθηκε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της EFCA για τον Σεπτέμβριο του 2017.Η EFCA (http://www.efcanet.org) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (European Federation of Engineering Consultancy Associations), μέλος και εκπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΕΓΜ. Δείτε το ενημερωτικό … Continue reading

Εγκύκλιος για την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS

Εκδόθηκε, σήμερα, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης η αρ. πρωτ. 83942/27.07.2017 Εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τους λόγους αποκλεισμού από διαγωνισμούς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής … Continue reading

Εγκύκλιος 11/2017 για τα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”», με την οποία διευκρινίζεται η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, η οποία με σχετική τροποποιητική … Continue reading

World Bank Report: The Potential of the Blue Economy

Έκθεση, η οποία έχει στόχο να προταθεί ένα κοινό πλαίσιο αντίληψης για τη Γαλάζια Οικονομία, συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από φορείς των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Στην Έκθεση αναδεικνύεται η σημασία αυτής της … Continue reading

Αποτελέσματα 8ου Διαγωνισμού EFCA Young Professionals

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες έως 35 ετών που εργάζονται σε εταιρείες/γραφεία μέλη των εθνικών φορέων του δικτύου της EFCA και στοχεύει στην ανάδειξη του ταλέντου των νέων ηγετών της Ευρώπης στο μελετητικό κλάδο. Νικητής του 8ου Διαγωνισμού EFCA Young Professionals είναι … Continue reading