Συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΓΜ με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προεδρείου του ΣΕΓΜ (Γ. Κάζος, Δ. Καλλιδρομίτου και Κ. Καλέργης) με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στα γραφεία του ΤΕΕ και διήρκεσε πάνω από … Continue reading

Τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14

Κατατέθηκε η αναμενόμενη τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει … Continue reading

Αίτημα Συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Τσιρώνη, προκειμένου να συζητήσει και να σας διατυπώσει τις απόψεις του ΣΕΓΜ για το σημαντικό έργο του Εθνικού Κτηματολογίου. Δείτε τη σχετική επιστολή εδώ. … Continue reading

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας 2015

Η κοπή της πίτας φέτος πραγματοποιήθηκε  στο restaurant-bar «JIMAS GINGER», την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Συνάδελφοι, στελέχη και εργαζόμενοι από τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ συγκεντρώθηκαν στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου. … Continue reading

Συγχαρητήριες επιστολές προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Συγχαρητήριες επιστολές για την ανάληψη των καθηκόντων τους απέστειλε ο ΣΕΓΜ, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό  Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη. Ο ΣΕΓΜ εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του για άμεση συνεργασία. Τις σχετικές επιστολές μπορείτε … Continue reading

Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 21 Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα – του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «∆ιοικητικές Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1990 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», και στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των ∆ιοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις, … Continue reading

Ενημέρωση για διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν

Παραθέτουμε  στοιχεία  διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί στη  Σαουδική Αραβία και στο Σουλτανάτο του Ομάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. … Continue reading

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε δύο Οδηγίες αφενός για τη διαχείριση των τρεχόντων έργων και το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, αφετέρου για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ). … Continue reading

Καθορισμός διαδικασιών για την κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3335/10.12.2014 η υπ’ αριθ. 5143/5.12.2014 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του … Continue reading

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων». Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, … Continue reading

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17.00

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και … Continue reading

Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αίτημα παρέμβασης απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ ΑΕ  για την ακύρωση της απόφασης 619/2014, την ταχεία ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών διαγωνιστικών διαδικασιών (από το 2008 μέχρι σήμερα) και στην έναρξη εκτέλεσης των μελετών του εθνικού κτηματολογίου για το υπόλοιπο … Continue reading

Απονομή Βραβείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ καλεί τα μέλη του Συνδέσμου να υποβάλουν προτάσεις για την απονομή του Βραβείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Κάθε δύο χρόνια ο Σύνδεσμος απονέμει το Βραβείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε μελετητή, στέλεχος εταιρείας μέλους του Συνδέσμου που διακρίνεται αφενός για … Continue reading

Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ – Κατευθυντήριες Οδηγίες 5 & 6

Εκδόθηκε Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β “Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” του ν. 4281/2014 καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού (Κατευθυντήρια Οδηγία … Continue reading

Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων

Στο με α.π. 53860/Α.Πλ.8261/29.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων» συμφωνήθηκε διόρθωση 5% στις πληρωμές των αναδόχων για την παράβαση ανάθεσης συμβάσεων των Ν. 3669/08 και Ν.3316/05 με τους περιορισμούς των κατωτάτων … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου 3316/2005

Ο ΣΕΓΜ στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ όπου έθεσε το θέμα των επειγουσών τροποποιήσεων του ν.3316. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξέταζε το θέμα για το οποίο όμως διαπιστώνουμε, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε, οι δε ενδείξεις … Continue reading

O Αρχιτέκτονας Νίκος Φιντικάκης μέλος του 20μελούς Συμβουλίου της UIA

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA που πραγματοποιήθηκε 3-7 Αυγούστου 2014 στο Durban o Αρχιτέκτονας κ. Νίκος Φιντικάκης εκλέχθηκε μέλος του 20μελούς Συμβουλίου της UIA. Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ συνεχάρη το συνάδελφο τονίζοντας ότι η εκλογή του αποτελεί τιμή για τη … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 7, Ιούλιος 2014). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, … Continue reading