EFCA e-Bulletin June 2014

Εκδόθηκε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της EFCA για τον Ιούνιο 2014. Η EFCA (http://www.efcanet.org) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (European Federation of Engineering Consultancy Associations), μέλος και εκπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΕΓΜ. Δείτε το ενημερωτικό … Continue reading

Ενημερωτική Ημερίδα του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα»

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ διοργάνωσε ενημερωτική Ημερίδα του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE, με στόχο την παρουσίαση και την προώθηση του υποπρογράμματος στους δυνητικούς δικαιούχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Συνοπτική Παρουσίαση Introduction to … Continue reading

Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1457/5.6.2014 η Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα». Με την Κ.Υ.Α. αυτή εγκρίνεται η εφαρμογή και η χρήση, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, των μεταφρασμένων … Continue reading

Ενδιαφέρουσα Ημερίδα του ΕΒΕΑ για τη Διαιτησία και Διαμεσολάβηση στην επίλυση διαφορών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ε.Β.Ε.Α. διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών – Διαιτησία και Διαμεσολάβηση στην Υπηρεσία του Επιχειρηματία και του Πολίτη», την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 και ώρα … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων

Αίτημα παρέμβασης έστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στις αμοιβές των δημοσίων συμβάσεων μελετών. Ο ΣΕΓΜ αιτείται την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών και την άμεση κατάθεση τροπολογίας, με την οποία να καταργηθεί και η πλέον … Continue reading

Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014 ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ο οποίος -μεταξύ των πολλών σημαντικών διατάξεων γενικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις … Continue reading

Εκδήλωση “Steel Safety Barriers” 8/4/2014

Την Τρίτη  8  Απριλίου  2014  και  ώρα  16:00  στο  ΤΕΕ  Αθήνας,  παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του  κανονισμού  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1317,  η  χρήση  των  νέων συστημάτων  αναχαίτισης  οχημάτων παγκοσμίως, η δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεταλλικών στηθαίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις απόδοσης, ο τρόπο πιστοποίησής τους (simulation and crash tests), καθώς και … Continue reading

Διευκρινίσεις για τις μικτές δημόσιες συμβάσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΑΝ. εξέδωσε το με αρ. πρωτ. 14415/EYΘY378/26.3.2014 έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις για τις μικτές  δημόσιες συμβάσεις. Το έγγραφο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συγκεντρωμένες τις έννοιες και … Continue reading

Διαμαρτυρία για σύναψη σύμβασης με ΑΕΙ

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μελέτη «Προσδιορισμός Πλημμυρικού Κινδύνου και επικινδυνότητας στη Ρόδο», δίδοντάς της τον χαρακτηρισμό του «ερευνητικού προγράμματος». Η εν λόγω σύμβαση … Continue reading

Διαμαρτυρία για προκήρυξη σύμβασης με μη σύννομη διαδικασία

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο ΣΕΓΜ στον Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης όταν πληροφορήθηκε την Προκήρυξη που δημοσιεύτηκε για τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη (αρ. Πρωτ. 285/10-1-2014). Ο διαγωνισμός διεξήχθη με βάση το ΠΔ 118/2007 (πρόχειρος διαγωνισμός) … Continue reading

Νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση από το «Βαρόμετρο για την ποιότητα υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τις Επιχειρήσεις», το οποίο δημιουργήθηκε από τον ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (βλ. http://www.observatory.org.gr/tabid/384/vw/1/itemid/148). Το Βαρόμετρο αποτελεί έναν ετήσιο μηχανισμό μέτρησης, … Continue reading

Ημερίδα «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Από το ΥΠΕΚΑ λάβαμε πρόσκληση σχετικά με την Ημερίδα που διοργανώνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης, με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Η … Continue reading

Επιστολές ΣΕΓΜ σχετικά με το νέο Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ κατέθεσε στο Υπουργεία Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών τις απόψεις του σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι επιστολές αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη, γενικού χαρακτήρα, τοποθέτηση του Συνδέσμου επί του νομοσχεδίου αυτού. Δεδομένου ότι το θέμα είναι … Continue reading

Πρόσκληση για το ACEC 2014 Annual Convention

Το American Council of Engineering Companies (ACEC) καλεί τα μέλη του ΣΕΓΜ να παρακολουθήσουν το ετήσιο ACEC Convention. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Απριλίου στη Ουάσινγκτον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της συνάντησης θα βρείτε εδώ. Για … Continue reading

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014 ενέκρινε την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι Οδηγίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη … Continue reading

Διεθνής Διαγωνισμός για κατασκευή 3 υδροηλεκτρικών σταθμών σε Βοσνία

Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ενημερωτική επιστολή σχετικά με Διεθνή Διαγωνισμό για τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία τριών μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικών σταθμών στη Βοσνία. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις ακόλουθες συνδέσεις: http://fipa.gov.ba/ufokusu/default.aspx?id=4776&langTag=en-US http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=38587 Τη σχετική επιστολή μπορείτε να … Continue reading

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31-1-2014)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής συνάδελφος Δρ. Χρήστος Τσατσανίφος μας ενημέρωσε για την προκήρυξη θέσης μετα-διδακτορικού ερευνητή στο University of Nottingham / Faculty of Engineering –Division of Materials, Mechanics and Structures για το έργο «Development of a practical creep model for analysis of … Continue reading

Οι Μελετητικές-Συμβουλευτικές επιχειρήσεις «φαιά ουσία» για την Ανάκαμψη – Ημερίδα ΣΕΓΜ-ΣΕΣΜΑ 13 Νοεμβρίου 2013

Καίριες τοποθετήσεις στο πλαίσιο της ημερίδας ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μελετητικές-συμβουλευτικές επιχειρήσεις στην πορεία για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναδείχθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ την Τετάρτη … Continue reading

Διεθνής ημερίδα με θέμα: «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων», υπό την αιγίδα του GEO (Group on Earth Observations), Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου

Mε μεγάλη χαρά σας προσκαλoύμε στη διεθνή ημερίδα που διοργανώνει το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) με θέμα «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων», υπό την αιγίδα του GEO (Group on Earth Observations), την Τρίτη … Continue reading