Κοπή Πίτας ΣΕΓΜ 2006

17 Φεβρουαρίου 2006 «Θεσμός καλείται ένα γεγονός, που διοργανώνεται σε περιοδική βάση και τυγχάνει διαρκώς αυξανόμενης αποδοχής». Ο εγκυκλοπαιδικός αυτός ορισμός ταιριάζει γάντι στην εκδήλωση που ανοίγει κάθε ημερολογιακή χρονιά για τον ΣΕΓΜ, αλλά παράλληλα αποτελεί κάθε δύο χρόνια και … Continue reading

Συμμετοχή του ΣΕΓΜ στην αποστολή της Κίνας

19-21 Ιανουαρίου 2006 Μεγάλη ήταν η τιμή της οποίας έτυχε ο Σύνδεσμος με την πρόσκληση που του έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, από τις 19 έως τις 21 … Continue reading

Ομάδα υποστήριξης του Ν.3316/05 (Περί μελετών και συναφών Υπηρεσιών)

Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ν.3316/2005. Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ν.3316/2005. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί προσπάθεια της ομάδας υποστήριξης του Ν.3316/05, για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στα όργανα και τους υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών … Continue reading

Εγγυητικές Επιστολές ΤΣΜΕΔΕ (02/12-2005)

Aλλαγές στη διαδικασία και στους όρους έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ΤΣΜΕΔΕ. Aλλαγές στη διαδικασία και στους όρους έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ΤΣΜΕΔΕ Γνωστοποιείται η υπ’αριθμ. 5276/21-11-2005 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία και τους όρους έκδοσης εγγυητικών … Continue reading

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πρότυπες διακηρύξεων (04/11/2005)

Διευκρίνιση σχετικά με την έννοια όρου των Πρότυπων διακηρύξεων, σε εφαρμογή του ν.3316/05. Διευκρίνιση σχετικά με την έννοια όρου των Πρότυπων διακηρύξεων, σε εφαρμογή του ν.3316/05 Τίθεται το ερώτημα περί της δυνατότητας του μελετητή της τεχνικής μελέτης του έργου, να … Continue reading

Ασφαλιστική ενημερότητα συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης (28-03-2005)

Τίθεται το εξής ερώτημα: εάν σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών, στους οποίους συμμετέχουν μελετητικές ανώνυμες εταιρείες, πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ για την εταιρεία ή για κάθε μηχανικό χωριστά. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Προκήρυξη της ΓΓΟΑ – Διαμαρτυρία ΣΕΓΜ

Πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής αξιοποίησης (ΓΓΟΑ) δημοσίευσε προκήρυξη για την ανάθεση καθηκόντων «Συμβούλου παρακολούθησης των έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2004». Η προκήρυξη προέβλεπε έναν ιδιαίτερα περιοριστικό όρο και καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή – σχεδόν αδύνατο – για τα … Continue reading

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) στο εξωτερικό

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμεί να σας γνωρίσει την πρόθεση του ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του για το Έτος 2007 αποστολές σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση της … Continue reading