ΕΣΟΑΒ και ΕΓΝΑΤΙΑ

1 Oκτωβρίου 2007 Σχετική προκήρυξη εξεδόθη από το Υπουργείο Δημ. Έργων της Αλβανίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΟΑΒ κι αφορά θέμα τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Σαγιάδα-Άγιοι Σαράντα». Η διατύπωση του κειμένου εμπεριέχει δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ … Continue reading

FIDIC conditions of contract

1 Οκτωβρίου 2007 Συζητήθηκε το θέμα εισαγωγής και χρήσης των κειμένων και στην Ελλάδα. Συνιστάθηκε επιτροπή από τα μέλη του Δ.Σ. κ. Αντωναρόπουλο, Λουκάτο και Καραβοκύρη και τον νομικό σύμβουλο κ. Κουρκουμέλη, για να προχωρήσει σε ανάγνωση των σχετικών κειμένων … Continue reading

Εκπροσώπηση στο ΤΣΜ του ΓΕΣ

19 Σεπτεμβρίου 2007 Μετά από σχετικό αίτημα του φορέα, στο Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών που συγκροτείται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), ορίζεται εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ο Π.Πετρακόπουλος με αναπληρωτή το Γ.Αντωνίου … Continue reading

Εξωστρέφεια

16 Ιουλίου 2007 Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για σύσκεψη με θέμα την εξωστρέφεια και για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη με το υπουργείο Εξωτερικών. Συνέπεια αυτού του μνημονίου και σχετικής συμφωνίας είναι η υποχρέωση του ΣΕΓΜ να … Continue reading

Ενέργειες σχετικά με τη διαδικασία καθυστέρησης στην υπογραφή συμβάσεων

2 Ιουλίου 2007 Είναι κοινή διαπίστωση των μελών του ΣΕΓΜ ότι παρατηρείται μεγάλη βραδύτης στη διαδικασία από την προκύρηξη μιας μελέτης προς ανάθεση, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Για την αντιμετώπιση του θέματος που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία- επιβίωση … Continue reading

Επιστολή ΥΠΠΟ

2 Ιουλίου 2007 Η Επιστολή απαντά σε διάβημα του Συνδέσμου αναφορικά με την προεκτιμηθείσα αμοιβή για μελέτες που προκήτυξε το ΥΠΠΟ με τίτλο «Αποκατάσταση Συγκροτήματος του ΥΠΠΟ στην οδό Αδριανού – Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση μουσείου … Continue reading

Διαγραφή Μελών

18 Ιουνίου 2007 Αποφασίστηκε η διαγραφή των παρακάτων Γραφείων Μελετών μελών του ΣΕΓΜ που εμφανίζουν καθυστέρηση καταβολής εισφορών. ΒΚΤ Ε.Π.Ε. ΤΕΡΡΑ Ε.Π.Ε. ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ Ακόμη, αναφορικά με τα λοιπά γραφεία που εμφανίζουν καθυστέρηση στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους αποφασίστηκε … Continue reading

Προκήρυξη Υπουργείου Πολιτισμού και Προκήρυξη ΙΚΑ

18 Ιουνίου 2007 Συντάχθη επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπ. Πολιτισμού και θα ζητηθεί από το συνάδελφο κ. Γαλάνη να μας υποβάλλει υπολογισμό της αμοιβής, η οποία θα προέκυπτε από την ορθή εφαρμογή του νόμου, ώστε να γίνει αναφορά στην επιστολή μας. … Continue reading

Σύμβαση Εργασίας

18 Ιουνίου 2007 Η διαιτησία εξέδωσε απόφαση εξομοίωσης προσωπικού με δελτία παροχής υπηρεσιών με υπαλλήλους. Κατά της απόφασης προσέφυγε ο ΣΤΕΑΤ. Εζητήθη από το ΣΕΓΜ να προσφύγει κι αυτός (παρέμβαση υπέρ της προσφυγής) το οποίο κι αποφασίσθη. Επί του θέματος … Continue reading

Περιεχόμενο προκαταρκτικών μελετών

16 Απριλίου 2007 Αποφασίστηκε να μελετηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Υπουργικής απόφασης της 18/10/2006 και να συγκριθεί με το περειχόμενο για αντίστοιχες προμελέτες του ΠΔ 696 και να διατυπωθούν οι παρατηρήσεις έως την επόμενη συνεδρίαση του … Continue reading

Συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΓΜ με τον Υφυπουργό κ. Ξανθόπουλο

16 Απριλίου 2007 Πραγματοποιήθη συνάντηση του προέδρου του ΣΕΓΜ με τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο με αντικείμενο το Π.Δ. για τα πτυχία σε συνέχεια της σχετικής επιστολής του ΣΕΓΜ. … Continue reading

Επιστολή κ. Καλέργη προς τον ΣΕΓΜ

16 Απριλίου 2007 Η επιστολή έθιξε τα παρακάτω θέματα και συζητήθηκε η ενέργεια του ΣΕΓΜ επ’αυτών: α. Επιστολή καθηγητού Ε. Λέκκα προς την τοπική αυτοδιοίκηση (Κοινότητες) β. Διαπίστωση για θέματα αναθέσεων – προκηρύξεων , κ.λ.π. Αποφασίστηκε κατά πρώτον, να σταλεί … Continue reading

Συνάντηση με τον κ. Ψώνη του Υπ. Εξωτερικών

16 Απριλίου 2007 Τα μέλη του ΣΕΓΜ ενημερώθηκαν για την πρόταση του κ. Ψώνη για δυνατότητα υποστήριξης προτάσεών μας και δυνατότητα χρηματοδότησης αφ’ενός μεν ενός φυλλαδίου που θα παρουσιάζει τον ΣΕΓΜ και τα μέλη του κι αφ’ετέρου την οργάνωση αποστολών … Continue reading

Ένσταση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Απριλίου 2007 Με αφορμή επιστολές μελών μας που για τυπικούς λόγους (μη υποβολή αίτησης εκτός του φακέλου δικαιολογητικών της εκδήλωσης ενδιαφέροντος) απεκλείσθησαν στην περαιτέρω διαδικασία, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας και τα μέλη του Δ.Σ. Π. Μαντάς και Π. … Continue reading