Δικαστική προσφυγή για προκαταρκτικές μελέτες άρθρου 6 Ν.3316/05

12 Μαρτίου 2007 Ο ΣΕΓΜ είχε ήδη προβεί σε ένσταση που απερρίφθη από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε τα μέλη του Δ.Σ. να κάνουν συγκριτική θεώρηση, ο καθένας στο μελετητικό αντικείμενό του, των απαιτήσεων για προκαταρκτικές μελέτες της σχετικής ΥΑ σε … Continue reading

Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου

26 Φεβρουαρίου 2007 Ομοφώνως εκλέχθηκε ο κ. Γ. Αντωνίου μετά από πρόταση του Προέδρου και σε εφαρμογή του ενεργοποιηθέντος νέου καταστατικού ως Β’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου … Continue reading

Αποτέλεσμα διαμεσολάβησης με Σ.Σ.Ε.

26 Φεβρουαρίου 2007 Το Πανελλαδικό σωματείο μισθωτών τεχνικών κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις υπέβαλε αιτήματα για πρόσθετες παροχές (θεσμικά, οικονομικά, κ.τ.λ.) που δεν έγιναν δεκτά από τις εργοδοτικές ομάδες κι ο διαιτητής επιφυλάχθηκε να εκδώσει τελική απόφαση. Ο κ. Καραβοκύρης ως … Continue reading

Γνωμοδότηση περί της παρακράτησης 1% για το ΕΜΠ

26 Φεβρουαρίου 2007 Με αφορμή αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου και Νομικού Συμβουλίου του κράτους, ο δικηγόρος Ν. Αντωνίου κατόπιν σχετικής ερώτησης από το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ υπέβαλε γνωμοδότηση επί του θέματος, που συνοπτικά εντοπίζει το υφιστάμενο νομικό αδιέξοδο και εισηγείται … Continue reading

Κείμενο για πιστοποίηση FIDIC conditions

5 Φεβρουαρίου 2007 Αφετηρία για διατύπωση ενός αντίστοιχου κειμένου αποτέλεσε το Ισπανικό κείμενο. Ήδη σε συνεργασία με τους κ. Καραβοκύρη και Κουρκουμέλη έχει διατυπωθεί ένα κείμενο, που όμως απαιτεί επαύξηση και βελτιώσεις, προκειμένου να αποκτήσει αναλογία με το Ισπανικό κείμενο. … Continue reading

Κοπή πίτας

22 Ιανουαρίου 2007 Η προσφορά του καταστήματος Ginger έγινε αποδεκτή κι αποφασίστηκε νε πραγματοποιηθεί εκεί η εκδήλωση. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη με περισσότερες λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθούν. … Continue reading

Ομιλίες στο ΕΜΠ

9 Ιανουαρίου 2007 Η σχολή των Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, δια του πρυτάνεως κ. Μουτζούρη, διετύπωσε το αίτημα να συνεχισθούν οι παρουσιάσεις μελετών από τα μέλη μας. Ο κ. Πετρακόπουλος θα συντονίσει την δραστηριότητα. … Continue reading

Συνάντηση με μέλη – εμπειρία εφαρμογής του Ν.3316/05

9 Ιανουαρίου 2007 Αποφασίστηκε να οργανωθεί συνάντηση όλων των μελών για ανταλλαγή απόψεων – διατύπωση προτάσεων περί την εφαρμογή του Ν.3316. Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Αντωνίου και κ.Κραβοκύρης θα επιλέξουν κατάλληλο χώρο. Η συνάντηση θα γίνει στις 24/01/2007 και … Continue reading

Πρότυπος διακήρυξη κατά το άρθρο 7

9 Ιανουαρίου 2007 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η πρότυπος προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άρθρου 7 και να ενσωματωθούν όλες οι διορθώσεις και βελτιώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ν.3316/05. … Continue reading

Διαμεσολάβηση ΣΕΓΜ

Μετά από σχετική πρόσκληση – καταγγελία νέου συνδέσμου εργαζομένων σε τεχνικές εταιρείες, ο ΣΕΓΜ συμμετείχε δια του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Γ. Καραβοκύρη στην σχετική διαμεσολάβηση που ξεκίνησε και συνεχίζεται.

Συμμετοχή στη συνάντηση του Συνδέσμου μελετητών Μεσογειακών χωρών

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Δ.Σ. Γιώργος Καραβοκύρης θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Συνδέσμων Μελετητών των Μεσογειακών Χωρών, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρώμη, στις 2 και 3 Μαρτίου 2007.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ο.Π.Ε

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Αντωναρόπουλος, ο γενικός γραμματέας Π. Ζαννής και το μέλος Α. Λουκάτος, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και συζήτησαν την πρόθεση του ΟΠΕ να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του για το τρέχον … Continue reading

Επιστολή προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Εστάλη επιστολή προς την Εγνατία Οδός Α.Ε. με παρατηρήσεις σχετικά με την ζητούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των πρόσφατων προκηρύξεων μελετών και ειδικότερα για τις ζητούμενες υπερβολικές απαιτήσεις στελέχωσης των ομάδων μελέτης, οι οποίες δεν είναι σε αντιστοιχία με … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2006

Η έκθεση πεπραγμένων του έτους 2006 αποτελεί την πρώτη έκθεση που το παρόν Δ.Σ παρουσιάζει στα μέλη του Σ.Ε.Γ.Μ. Από τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς κάποιοι επιτεύχθηκαν, κάποιοι δρομολογήθηκαν και κάποιοι άλλοι δεν ξεκίνησαν καθόλου. Στα επόμενα … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2005

Η έκθεση πεπραγμένων του έτους 2005 αποτελεί την δεύτερη έκθεση πεπραγμένων που το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει στα μέλη του ΣΕΓΜ. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες και οι προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ταξινομημένες ανά ενότητες στο … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2004

Ξεκινώντας την θητεία του τον Ιανουάριο του 2004 το Δ.Σ. έθεσε ορισμένους στόχους. Κάποιοι από αυτούς επετεύχθησαν μέσα στην χρονιά που πέρασε, κάποιοι περισσότεροι δρομολογήθηκαν και κάποιοι άλλοι δεν έγινε δυνατόν να υλοποιηθούν. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται ανά ενότητα τα … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων 2003

Όπως είχα επισημάνει και στον απολογισμό του 2002, έχει δοθεί στα μέλη του Συνδέσμου η δυνατότητα, μέσα από την παρακολούθηση του Περιοδικού (Κύριο Άρθρο, Δραστηριότητα του Δ.Σ., Στήλη του «Ευθέως……..και Πλαγίως», καθώς και επί μέρους ύλη) και των e-mail που … Continue reading