Επιτροπές

Εκπροσώπηση ΣΕΓΜ

#ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1Γνωμοδοτική Επιτροπή ΜελετώνΓιώργος Κάζος
Κωνσταντίνος Καλέργης
2Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 6 του ΠΔ 93/2009 «Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους»Παύλος Κρεμέζης
Γιάννης Μακατσώρης
3Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 6 του ΠΔ 93/2009 «Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους»Παναγιώτης Αντωναρόπουλος
Πέτρος Πετρακόπουλος
4Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΥΠ.ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.Πέτρος Πετρακόπουλος
Γιώργος Καραβοκύρης
5Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών ΓΕΑΓιώργος Αντωνίου
Γεράσιμος Μολφέσης
6Τεχνικό Συμβούλιο Μελετών ΓΕΣΓεράσιμος Μολφέσης
Γιώργος Αντωνίου
7Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.Ανδρέας Λουκάτος
Δέσποινα Καλλιδρομίτου
8Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (Ενίσχυση της προσπελασιμότητας του ΥΠ.ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος
Νίκος Παναγόπουλος
9Επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑΑνδρέας Λουκάτος
Δέσποινα Καλλιδρομίτου
10Ομάδα Εργασίας για την Επεξεργασία του Π.Δ. 138/2009 ''Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών''Γιώργος Κάζος
Δέσποινα Καλλιδρομίτου
11Επιτροπή του ΙΟΚ για την παρακολούθηση της σύνταξης προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και αντίστοιχων άρθρων αναλυτικών τιμολογίων εργασιών Δημ. ΈργωνΚωνσταντίνος Καλέργης
12Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/Τ20 «Σκυρόδεμα»Δημήτρης Μπαϊρακτάρης
Παναγιώτης Κοτσανόπουλος
13Επιτροπή της ΓΓΔΕ για ΕΤΕΠ – Αναλυτικά Τιμολόγια – Παρατηρητήριο Τιμών ΈργωνΑνδρέας Γρίβας

 

Διεθνείς Επιτροπές

#ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1Επιτροπή EFCA Internal Market Πάνος Παναγόπουλος
2Επιτροπή EFCA European External AidΠάνος Παναγόπουλος