8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ο κώδικας αυτός κατά κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει την εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων που περιλαμβάνονται σε Εθνικούς Κανονισμούς ή σε Κώδικες που εφαρμόζονται σε ορισμένους επαγγελματικούς συνδέσμους.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας