Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΣΕΓΜ για θέματα συμβάσεων του Ν. 716/77

Ενόψει σχετικής υπόθεσης που έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕΔΙ προς έκδοση γνωμοδότησης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ζήτησε από τον κ. Π. Χασάπη τις νομικές απόψεις του για κάποια σημαντικά ανακύπτοντα θέματα, τα οποία αφορούν … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με τη λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (ΓΕΜ)

Ο ΣΕΓΜ πραγματοποίησε παρέμβαση προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων για την επαναλειτουργία, το ταχύτερο δυνατόν, της ΓΕΜ. Η παύση λειτουργίας της ΓΕΜ έχει δημιουργήσει εξαιρετικά σοβαρό και οξύ πρόβλημα στην αγορά των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ΓΕΜ αποτελεί βασικότατη παράμετρο … Continue reading

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» – 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) πραγματοποίησε στο ΕΒΕΑ ημερίδα με θέμα «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ». Στην ημερίδα αυτή, την οποία παρακολούθησε μεγάλος αριθμός ατόμων του τεχνικού κόσμου (δημόσιου και … Continue reading

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΜ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΣ 5/3/2014

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑΪΣ, η προγραμματισμένη Ημερίδα του ΣΕΓΜ με θέμα το νέο νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων που συνέταξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση των … Continue reading

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 211/04.02.2014 η Υ/Α ΠΟΛ.1025/20.1.2014 με τίτλο “Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του N .4172/2013 καθώς και τρό­πος απόδοσης.” Δείτε την απόφαση εδώ. … Continue reading

Επιστολές ΣΕΓΜ σχετικά με το νέο Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ κατέθεσε στο Υπουργεία Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών τις απόψεις του σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι επιστολές αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη, γενικού χαρακτήρα, τοποθέτηση του Συνδέσμου επί του νομοσχεδίου αυτού. Δεδομένου ότι το θέμα είναι … Continue reading

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014 ενέκρινε την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι Οδηγίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη … Continue reading

Έκδοση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τα οποία ισχύουν από 1-1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (καν. ΕΕ) υπ’ αριθμ. 1336/2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τα οποία ισχύουν από 1-1-2014. Περισσότερες … Continue reading

Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 33 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο 33/2013 εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 29 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και … Continue reading

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ν. 4199/2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συμπληρώσεις-τροποποιήσεις άρθρων του ν. 3316/2005)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’/216/Α11.10.2013 ο Νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» με τον οποίο επήλθαν συμπληρώσεις-τροποποιήσεις στον ν. 3316/2005 . Συγκεκριμένα, στα άρθρα 108 και 109: Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου … Continue reading

Εγκύκλιος 24/18.6.2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013 – με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες – σχετικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ εξέδωσε την Εγκύκλιο 24/18.6.2013 με … Continue reading

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών»

Υ.Α. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/o/3/5/Φ10/30.1.2013 (ΦΕΚ 315/B/14.2.2012): «Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» ». [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 127,5 Kb] … Continue reading

Εγκύκλιος 33 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για χορήγηση προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εγκύκλιος 33 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 100.06 Kb] … Continue reading

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Χρόνος … Continue reading

Νόμος 4093/2012 | 23/11/2012

Νόμος 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 2.26 MB] … Continue reading

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ)

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading