Διευκρινιστικό έγγραφο για τις ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.», το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε στον ΕΦΚΑ το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.10043/19893/606/03-05-2017 … Continue reading

Εσπερίδα ΣΕΓΜ για το σχέδιο Π.Δ. για τα Μητρώα μελετητικών επιχειρήσεων, 15/6/2017

Με το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017) ιδρύθηκε το Μητρώο Συντελεστών παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (MH.T.E.). Το ΜΗ.Τ.Ε. αποτελείται από διάφορα επιμέρους Μητρώα, εκ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητικό … Continue reading

Επιχειρηματικός Οδηγός για την Ινδία 2017

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ινδία (Νέο Δελχί) συνέταξε και απέστειλε στους επιχειρηματικούς φορείς τον Επιχειρηματικό Οδηγό για την Ινδία 2017, ο οποίος περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο στην Ινδία. … Continue reading

Εσπερίδα ΤΕΕ με θέμα «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων», 14.06.2017

Το ΤΕΕ θα πραγματοποιήσει Εσπερίδα με θέμα «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων», στις 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 5:00 – 8:30 μμ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων χωρίς τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, καθώς και παραδείγματα ανάπτυξης … Continue reading

Διάλεξη στο ΤΕΕ: «Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως»

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια λειτουργίας της και στο πλαίσιο των εορταστικών της εκδηλώσεων θα δοθεί διάλεξη στις 7 Ιουνίου 2017, στις 18:00, από τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδόσιο Π. Τάσιο, με θέμα «Γεγονότα τεχνολογίας κατά … Continue reading

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις», Απρίλιος 2017

Δημοσιοποιήθηκε το 3ο τεύχος (Απρίλιος 2017) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες … Continue reading

Νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». Με την Υ.Α. αυτή θεσπίζεται Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων, … Continue reading

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος, … Continue reading

Μελέτη ΣΕΒ «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη»

Ο ΣΕΒ, συμπληρώνοντας φέτος 110 χρόνια δημιουργικής δράσης, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος στρέφει το ενδιαφέρον του και αγωνιά για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με τη εταιρία συμβούλων ACCENTURE, κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο μια … Continue reading

Εγκύκλιος για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με τον Ν. 4412/16

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την Εγκύκλιο 1/2017 με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν. 4412/16 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών», με την οποία διευκρινίζεται ότι η Υ.Α. 26804 (Β/1427) “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και … Continue reading

12th International Athens Conference on Project Management Best Practices, 12.06.2017

Πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται η μεθοδολογία Διοίκησης Έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, PM2 Methodology, που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει την καλύτερη διαχείριση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεισφέρει στη γενικότερη διαχειριστική ωριμότητα Οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το εγχειρίδιο … Continue reading

Σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο στη συμπληρωματική συμφωνία του 3ου μνημονίου

Το Σάββατο, 13/5/2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά τη συμπληρωματική συμφωνία του 3ου μνημονίου. Το σ/ν περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την … Continue reading

Αναθεώρηση 1ης έκδοσης ΕΤΕΠ – Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοίνωσε την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών – ΕΤΕΠ. Η αναθεώρηση των ΕΤΕΠ είναι βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» που συμμετέχει και ο … Continue reading

Greek Exports Forum 2017

Σε μία χρονιά – σταθμό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις εξαγωγές να αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα για την αναπτυξιακή της στροφή, διοργανώνεται την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το 5th Greek Exports Forum. Διοργανωτές … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής … Continue reading

Africa Competitiveness Report 2017

Το World Economic Forum, η African Development Bank και το World Bank Group συνέταξαν και δημοσίευσαν μία ενδιαφέρουσα μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της Αφρικής, με τίτλο «Africa Competitiveness Report 2017». Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας υπογραμμίζουν ότι χωρίς επείγουσα δράση … Continue reading

Κανονισμοί λειτουργίας και εξέτασης προσφυγών από την ΑΕΠΠ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 347 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147): Το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας … Continue reading

Νέα Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 9/2017 με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53, παρ.7, περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με … Continue reading

Επιχειρηματική αποστολή στην Παλαιστίνη, 30 – 31 Μαΐου

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στην Παλαιστίνη την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017. Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής θα είναι ο … Continue reading

Βραβεία FIDIC 2017 – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Η FIDIC ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας απονομής των βραβείων των καλύτερων έργων για το 2017. Για την Ελλάδα αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον ΣΕΓΜ (μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη FIDIC). … Continue reading