Συνδέσεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

#ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΡΑΦΗ
1ACECAmerican Consulting Engineers Council
2ASCEAmerican Society of Civil Engineers
3ASMEAmerican Society of Mechanical Engineers
4EFCAΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών
5FIDICΔιεθνής Συνομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών
6ICONdirectA community website for the international construction and development industry
7IUAInternational Union of Architects
8World BankΔιεθνής Τράπεζα
9European Union Ευρωπαϊκή Ένωση