Έκδοση Βιβλίου Χ. Μητκίδη

Έκδοση Βιβλίου Χ. Μητκίδη με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Ν 3316/2005 – Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία»

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο του κ. Χ. Μητκίδη «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Ν 3316/2005 – Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία», από τον εκδοτικό οίκο της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Σχετική ιστοσελίδα:

http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ_ΚΑΙ_ΣΥΝΑΦΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/