Έκδοση εργασίας του Ν.4412/16

Σας κοινοποιούμε την έκδοση εργασίας του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ενημερωμένου με τον νέο νόμο (ΝΝ) για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτός ψηφίσθηκε στη Βουλή την 4η Μαρτίου 2021.

Οι διατάξεις του ισχύοντος Ν.4412/16 που τροποποιούνται ή καταργούνται εμφανίζονται διαγραμμισμένες οι δε διατάξεις του νέου νόμου με πράσινο χρώμα. Σε κάθε διάταξη αναγράφεται επίσης η ημερομηνία ισχύος της.

Ο Σύνδεσμος αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν λάθη, παραλείψεις κλπ. Παρακαλούμε όσους από εσάς εντοπίσουν τέτοια, να μας τα επισημάνετε στέλνοντας email στην διεύθυνση segm [at] segm [dot] gr.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.