Έκδοση νέας σημαντικής Εγκυκλίου για τον Ν.4387/2016

Εκδόθηκε σήμερα, 20/1/2017, η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016», η οποία διευκρινίζει τα θέματα ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί, μεταξύ άλλων, η έκδοση τεσσάρων (4) εγκυκλίων και δύο ΥΑ που ενδιαφέρουν τις μελετητικές εταιρείες και τα στελέχη τους.

Κατόπιν της έκδοσης και της Εγκυκλίου αυτής, το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ θα οργανώσει το συντομότερο δυνατό μία σχετική εκδήλωση ενημέρωσης από ειδικούς στα θέματα αυτά, ώστε να επιλυθούν οι όποιες απορίες και προβληματισμοί και να μπορούν οι εταιρείες – μέλη να αποφασίσουν τους τρόπους διαχείρισης των ασφαλιστικών εισφορών των στελεχών και των συνεργατών τους.