Έκδοση Οδηγού του Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου

21 Σεπτεμβρίου 2007
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο θα εκδόσει, για πρώτη φορά, οδηγό στην αγγλική γλώσσα σε περίπου 3000 αντίτυπα που θα διανεμηθούν σε 22 Αραβικές χώρες. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στον Οδηγό θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε, έως την Παρασκευή 30/5/2008, αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία σας (όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα, δραστηριότητα, πρόσωπο για επαφή). Το κόστος καταχώρησης ανέρχεται ιδιαίτερα για τα μέλη του ΣΕΓΜ σε 125 Ευρώ. Στον Οδηγό, παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ολοσέλιδης καταχώρησης/διαφήμισης της εταιρείας σας, το κόστος της οποίας όμως προς το παρόν δεν γνωρίζουμε.