Έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Την 5η Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργική Απόφαση με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες ειδικότητες της ομάδας μελέτης καθώς και κώδικας προεκτιμώμενων αμοιβών.

Μπορείτε να δείτε τις Τεχνικές Οδηγίες εδώ.