Έκδοση Υ.Α. και Εγκυκλίων για τον Ν.4387/2016

Ενόψει της πλήρους εφαρμογής του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.», εκδόθηκαν οι κάτωθι σημαντικές Υ.Α. και Εγκύκλιοι:

Εκτός των άλλων, με την παράγραφο 6 της Εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017» διευκρινίζεται ρητώς η κατάργηση της κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του νόμου (επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η αυτονόητη ερμηνεία του νόμου από τον ΣΕΓΜ). Για το θέμα αυτό, ο Σύνδεσμος θα ζητήσει ρητή διευκρίνιση και για την καταργηθείσα κράτηση υπέρ ΕΜΠ, ενώ θα διερευνήσει τις δυνατότητες και τους πιθανούς τρόπους διεκδίκησης των καταχρηστικώς απαιτηθεισών και καταβλειθησών κρατήσεων από την 6η Ιουνίου 2016 (έναρξη ισχύος Ν. 4387/16) και μετά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το ζήτημα καταβολής των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων που έχουν προσφέρει υπηρεσίες σε έως δύο εργοδότες (συμμετοχή εργοδοτών, τρόποι αναζήτησης, πιστοποίησης και καταβολής, κ.λπ.).