Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για το έτος 2020

Ο Όμιλος Ηρακλής δημοσίευσε την έκθεση αειφορίας του για το έτος 2020.

Για να διαβάσετε την έκθεση αειφορίας παρακαλώ πατήστε εδώ