Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων) δημοσίευσε την 7η στη σειρά Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και της ενισχυμένης εποπτείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) No 472/2013.

Στην έκθεση καταγράφονται ενέργειες της Κυβέρνησης που ενδιαφέρουν άμεσα τον κλάδο μας όπως η ψήφιση μέχρι το τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου των αλλαγών του Ν.4412/16 οι οποίες θα αντιμετωπίσουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του συχνού φαινομένου των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, ο σχεδιασμός μιας νέας στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την περίοδο 2021-2025 με στόχο την πιο βιώσιμη και αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων, η ίδρυση μίας Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Μεγάλων Έργων προϋπολογισμού άνω των 10 εκ.€ υπό την εποπτεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης μέχρι τον Γενάρη του 2021, η ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Προετοιμασίας Έργων μέχρι τον Μάρτιο του 2021 κλπ.

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση εδώ (με κίτρινη υπογράμμιση θέματα ενδιαφέροντος μας και με πράσινη αυτά που είναι απολύτου ενδιαφέροντος).