Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 2018

Την τελική Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα για το 2018 δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Δείτε περισσότερα και τη σχετική έκθεση εδώ.