Έκθεση για ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος

Η Έκθεση για ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος αφορά την ανακαίνιση και μετατροπή των κατοικιών και εμπορικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, κτίρια σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένα από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050.

Το Σχέδιο της Έκθεσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία ολοκληρώθηκε την 21/12/20.