Έκθεση Πεπραγμένων 2017

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 στην Αίγλη του Ζαππείου, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβουλίο του ΣΕΓΜ για το έτος 2017.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΕΓΜ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017