Έκθεση πεπραγμένων 2019/2020 της FIDIC

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το Annual Report 2019/2020 της FIDIC, στο οποίο περιγράφονται τα πεπραγμένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η FIDIC ιδρύθηκε το 1913 και είναι ο παγκόσμιος οργανισμός των εθνικών ενώσεων συμβούλων μηχανικών, μεταξύ των οποίων και του ΣΕΓΜ, οι οποίες εκπροσωπούν πάνω από ένα εκατομμύριο επαγγελματίες στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού και 40.000 εταιρείες σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία η FIDIC έχει εκδώσει και ανανεώνει τακτικά, χρησιμοποιούνται ως πρότυπα σε πολλές χώρες του κόσμου θέτοντας τις εταιρείες συμβούλων μηχανικών σε κεντρικό ρόλο στο συνολικό σύστημα μελέτης – κατασκευής – επίβλεψης – διαχείρισης των έργων.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ.