Έκθεση Πεπραγμένων 2019

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβούλιο του ΣΕΓΜ για το έτος 2019.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΕΓΜ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019